José Antonio Souto Salgado

Investigador/a Distinguido/a

Docencia

2018/2019

Contribución á síntese de silvalactama. Preparación do fragmento monosacárido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do equilibrio de enolización e conformacional de dicetonas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Contribución a síntese total de silvalactama - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Contribución a síntese total de silvalactama - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007