José Benito Vázquez Dorrío

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 8
V09G291V01 G291107 Física: Física II FB 43
O02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 15
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 8
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
O02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 15
V09G291V01 G291107 Física: Física II FB 44
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G291V01 G291107 Física: Física II FB 47
V09G290V01 G290202 Física: Física II FB 0.0
O02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 15
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290202 Física: Física II FB 0.0
V09G291V01 G291107 Física: Física II FB 50
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290202 Física: Física II FB 55
V09G290V01 G290102 Física: Física I FB 12
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13
V09G290V01 G290102 Física: Física I FB 60
V09G290V01 G290202 Física: Física II FB 55
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290202 Física: Física II FB 4
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 13

  2022/2023

  O dron como ferramenta didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  LEGO como ferramenta para un ABP nos contidos de máquinas simples. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto educativo STEM de colaboración coa industria conserveira de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hábitos saudables en adolescentes: unha análise e intervención no centro educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  FantasyClass coma ferramenta para aprender Xenética - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto do emprego de tecnoloxías dixitais no desenvolvemento cognitivo e social en adolescentes, marco lexislativo e relación ca aprendizaxe. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise ferramentas e tecnoloxías 3D no ensino das matemáticas na ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación do MUPES e as súas propostas de mellora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A evaluación formativa como ferramenta para potenciar o progreso e a aprendizaxe na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actividades manipulativas maxistrais e por indagación: unha comparación para a aprendizaxe de cinemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Simuladores na adquisición de competencias da Física de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os debuxos animados como recurso didáctico na aula en Tecnoloxía de 3º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Exploración do desequilibrio entre iguais no medio escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso de smartphones nas prácticas de laboratorio de Física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A cámara infravermella como ferramenta para o ámbito tecnolóxico da Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e avaliación dun roteiro matemático con MathCityMap - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  CodeCombat para a aprendizaxe gamificada nas TIC - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Gamificación baseada nunha competición «Capture The Flag» - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Gamificación na aula orientada a conceptos de radioactividade na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impacto da covid-19 no sistema educativo e eficacia das medidas adoptadas para o curso 2020-2021 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Escape Room Matemático Virtual para a Mellora de Competencias en Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ensinanza de Física e Química na Educación Secundaria Obrigatoria utilizando como axente motivacional o deporte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise bibliométrica sobre o uso de Tracker para a ensinanza da Física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actividades educativas interpretadas nun centro tecnolóxico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha proposta de Proxecto de Intervención Educativa sobre educación sexual: “Bio-diversidade” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso de xogos de rol de mesa para a ludificación nas aulas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Proposta educativa contra a infodemia da COVID-19 en adolescentes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Concepcións alternativas de alumnado de 1º de Bacharelato sobre a célula e a organización celular dos seres vivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación dunha tarefa deseñada especificamente para incrementar o coñecemento da biodiversidade local - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Metodoloxía STEAM para a redución do abandono escolar aplicada á materia de Bioloxía e Xeoloxía en 3º ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Modelos en Xeoloxía e Evolución en Educación Secundaria para Persoas Adultas: Influencia de factores condicionantes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efecto dunha metolodoxía de gamificación con insignias no grao de motivación, adquisición de coñecementos e rendemento académico no alumnado de secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estilos de aprendizaxe na docencia da Física para a ensinanza do concepto de forza e electromagnetismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación de actitudes, hábitos e coñecemento dos estudantes de secundaria cara á reciclaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Ideas previas sobre medicina, saúde e medicamentos en primeiro de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ideas previas sobre os sistemas endócrino e nervioso en alumnado de 3º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da motivación do alumnado e do rendemento académico mediante o desenvolvemento dunha unidade didáctica empregando a gamificación baseada nun xogo de rol. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007