José Manuel Hermida Ramón

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G061V01 G061105 Química: Química I FB 24
V11M131V11 M131117 Fundamentos matemáticos da mecánica cuántica OB 0.0
V11M131V11 M131118 Mecánica estatística e aplicacións en simulación OB 0.0
V11M131V11 M131119 Técnicas computacionais e cálculo numérico OB 0.0
V11M131V11 M131120 Métodos da química teórica I OB 0.0
V11M131V11 M131122 Simetría en átomos, moléculas e sólidos OB 0.0
V11M131V11 M131123 Sólidos OP 0.0
V11M131V11 M131124 Linux e linux de xestión OP 15
V11M131V11 M131125 Laboratorio de química teórica aplicada OP 0.0
V11G201V01 G201303 Química física III: Química cuántica OB 28
V11G201V01 G201415 Técnicas informáticas en química OP 14
V11M131V11 M131126 Láseres OP 0.0
V11M131V11 M131127 Bioquímica Computacional OP 0.0
V11M131V11 M131128 Profundización nos métodos da química teórica OP 0.0
V11M131V11 M131129 Estados excitados OP 0.0
V11M131V11 M131130 Dinámica das reaccións químicas OP 0.0
V11M131V11 M131311 Métodos avanzados en estrutura electrónica, dinámica e modelización molecular OB 10
V11M131V11 M131312 Técnicas computacionais avanzadas OP 0.0
V11M131V11 M131313 Multiescala, Machine Learning e métodos QSAR aplicados a biomoléculas OP 0.0
V11M131V11 M131314 Métodos teóricos para a simulación de materiais OP 0.0
V11M131V11 M131315 Proxecto de programación de química computacional OP 0.0
V11M131V11 M131316 Da teoría á implementación: titoriais en química teórica OP 0.0
V11M131V11 M131317 Modelización de estrutura electrónica OP 0.0
V11M131V11 M131318 Modelización multiescala de sistemas moleculares complexos OP 0.0
V11M131V11 M131319 Química de superficies e interfases: experimentación e modelización OP 0.0
V11M131V11 M131320 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M131V11 M131128 Profundización nos métodos da química teórica OP 0.0
V11M131V11 M131129 Estados excitados OP 0.0
V11M131V11 M131130 Dinámica das reaccións químicas OP 0.0
V11M131V11 M131311 Métodos avanzados en estrutura electrónica, dinámica e modelización molecular OB 0.0
V11M131V11 M131312 Técnicas computacionais avanzadas OP 0.0
V11M131V11 M131313 Multiescala, Machine Learning e métodos QSAR aplicados a biomoléculas OP 0.0
V11M131V11 M131314 Métodos teóricos para a simulación de materiais OP 0.0
V11M131V11 M131315 Proxecto de programación de química computacional OP 0.0
V11M131V11 M131316 Da teoría á implementación: titoriais en química teórica OP 0.0
V11M131V11 M131317 Modelización de estrutura electrónica OP 0.0
V11M131V11 M131318 Modelización multiescala de sistemas moleculares complexos OP 0.0
V11M131V11 M131319 Química de superficies e interfases: experimentación e modelización OP 0.0
V11M131V11 M131320 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V11 M131116 Competencia científica e lingüística transversal OB 0.0
V11M131V11 M131117 Fundamentos matemáticos da mecánica cuántica OB 0.0
V11M131V11 M131118 Mecánica estatística e aplicacións en simulación OB 0.0
V11M131V11 M131119 Técnicas computacionais e cálculo numérico OB 0.0
V11M131V11 M131120 Métodos da química teórica I OB 0.0
V11M131V11 M131121 Métodos da química teórica II OB 0.0
V11M131V11 M131122 Simetría en átomos, moléculas e sólidos OB 0.0
V11M131V11 M131123 Sólidos OP 0.0
V11M131V11 M131124 Linux e linux de xestión OP 0.0
V11M131V11 M131125 Laboratorio de química teórica aplicada OP 0.0
V11M131V11 M131126 Láseres OP 0.0
V11M131V11 M131127 Bioquímica Computacional OP 0.0
V10G061V01 G061105 Química: Química I FB 24
V11G201V01 G201303 Química física III: Química cuántica OB 28
V11G201V01 G201415 Técnicas informáticas en química OP 14
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 10
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V11 M131116 Competencia científica e lingüística transversal OB 13
V11M131V11 M131117 Fundamentos matemáticos da mecánica cuántica OB 0.0
V11M131V11 M131118 Mecánica estatística e aplicacións en simulación OB 0.0
V11M131V11 M131119 Técnicas computacionais e cálculo numérico OB 0.0
V11M131V11 M131120 Métodos da química teórica I OB 0.0
V11M131V11 M131121 Métodos da química teórica II OB 0.0
V11M131V11 M131122 Simetría en átomos, moléculas e sólidos OB 0.0
V11M131V11 M131123 Sólidos OP 0.0
V11M131V11 M131124 Linux e linux de xestión OP 0.0
V11M131V11 M131126 Láseres OP 0.0
V11M131V11 M131127 Bioquímica Computacional OP 0.0
V11M131V11 M131129 Estados excitados OP 0.0
V11M131V11 M131130 Dinámica das reaccións químicas OP 0.0
V11G201V01 G201203 Química física I: Termodinámica química OB 42
V11G200V01 G200301 Física III OB 0.0
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 13
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11G200V01 G200301 Física III OB 0.0
V11G201V01 G201110 Química: Laboratorio de química II FB 54
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 5
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 10
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11G200V01 G200301 Física III OB 36
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 13
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 10
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 10
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 60
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200403 Química física II OB 63
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M147V01 M147133 Seminario de Máster OP 4
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 10
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M147V01 M147133 Seminario de Máster OP 4
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 16
V11M131V01 M131114 Láseres OP 0.0
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11G200V01 G200403 Química física II OB 46

  2022/2023

  Activación de pequenas moléculas por Xermileno--Complexos metálicos de transición. O papel da cooperatividade Ge-TM. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Solvatación dun electrón libre en interfaces auga-aire. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Transferencia protónica intramolecular nos estados fundamental e excitados do ácido urocánico en disolución acuosa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo Computacional dun Electrón Libre en Medio Acuoso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007