Jose Maria Pazos Couto

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M178V01 M178102 Análise de experiencias interdisciplinares OB 11
P02G050V01 G050105 Xogo motor OB 0.0
P02G110V01 G110922 Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil OP 0.0
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 100
O05G110V01 G110912 Xogo na educación infantil OP 0.0
P05G170V01 G170901 Fisioloxía do exercicio e do esforzo OP 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G050V01 G050105 Xogo motor OB 109
P05G170V01 G170901 Fisioloxía do exercicio e do esforzo OP 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P05G170V01 G170901 Fisioloxía do exercicio e do esforzo OP 0.0
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 90
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 30
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 53
P02G110V01 G110503 Educación física e a súa didáctica na idade infantil OB 68
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 30
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G050V01 G050981 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
P02G050V01 G050991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 95
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 30
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G050V01 G050301 Educación: Epistemoloxía das ciencias da actividade física, o deporte e a educación física FB 3
P02G050V01 G050981 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
P02G050V01 G050991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P02G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
P02G050V01 G050102 Educación: Aprendizaxe e control motor na educación física e o deporte FB 21
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 30
P02G110V01 G110928 A linguaxe corporal OP 23

  Titorías presenciais horario fixo

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

  Día da semana
  Mércores
  Rango de horas
  10:30 - 13:30
  Lugar
  despacho 232, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
  Cuadrimestre
  Anual (2023/2024)

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Beneficios do xogo de trasferencia en Educación Infantil e o papel do mestre para o seu desenvolvemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis das relacións do alumnado nunha escola unitaria durante o tempo de recreo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión do proceso de inclusión do alumnado con TEA en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Relevancia do xogo tradicional e popular no ámbito da Educación Infantil en Galicia. Una revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A integración sensorial na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A alimentación e os hábitos alimentarios teñen incidencia nos percentiles médicos na etapa de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Educación emocional e expresión corporal: tratamento integral en educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A utilización da flipped classroom na aula de educación física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelo Ludotécnico no Ensino dos Deportes de Raqueta - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os modelos pedagóxicos non lineais e a súa aplicación á aula de Educación Física a través do Teaching Games for Understanding - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio de caso: o ensino e o desenvolvemento dun alumno con espectro autista en 4º nivel de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xogo libre en Educación Infantil a partir da Práctica Psicomotriz Aucouturier - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Metodoloxías activas empregadas nos centros de Educación Infantil de Cabral (Vigo) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de casos sobre a Intelixencia Emocional nas aulas de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evolución do desenvolvemento motor no primeiro ano de escolarización dunha alumna de 5 anos con discapacidade motora. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Inclusión nas aulas de Educación Infantil: Coñecemento e posta en práctica por parte do profesorado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise documental sobre os efectos do Covid-19 nos alumnado da etapa infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Trastorno do Desenvolvemento da Coordinación en adolescentes. Unha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A sobreprotección infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A motricidade e o seu vínculo co desenvolvemento integral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ‘’Análise da relación entre a aprendizaxe e as emocións na aula de 4º curso de Educación Infantil (3 anos) ‘’ - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A importancia da motricidade na etapa de Educación Infantil nos centros escolares de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estado de flow no fútbol: revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño universal de aprendizaxe: Unha mirada cara á inclusión educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento da praxia fina en nenas e nenos de cinco anos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención centrada na creatividade, na motivación e na liberdade a través da Práctica Psicomotriz de Aucouturier en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Vivir a experiencia docente en Educación Infantil: estudio de casos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Metodoloxías activas en E.F. na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efecto dun programa de actividade fisica na calidade de vida de mozas e mozos con Síndrome de Down e discapacidade intelectual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efectos asociados coa Flipped Classroom na Educación Física: Revisión Sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de Intervención para traballar a Educación Emocional e a Autoestima nunha aula de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Revisión bibliográfica do tratamento da motricidade no ámbito da educación infantil formal e non formal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Metodoloxía por rincóns na etapa de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Motricidade e emocións. Análise da súa importancia no desenvolvemento do alumnado na Educación Infantil dende unha concepción holística do ser humano. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xogo como metodoloxía de ensinanza - aprendizaxe e como ferramenta docente no Segundo Ciclo de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Valoración do nivel de actividade física en adolescentes a traves do cuestionario de actividade física (PAQ-A) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Seguridade na praia. Opinión e coñecemento do alunado de educación secundaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Motivación que o alumnado de 4º E.S.O. do I.E.S. félix muriel presenta na materia de educación física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intervención innovadora para unha unidade didáctica en segundo da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  ¿Como influe a música no desenvolvemento creativo? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Posibles beneficios das actividades extra escolares en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de intervención para fomentar a educación emocional e sensorial a través da psicomotricidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xogo, as emocións e a motricidade como ferramenta didáctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os xogos sensoriaies na educación infantil a través do área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os parques infantís e a súa influencia no desenvolvemento do alumnado infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Hábitos deportivos no tempo de lecer do alumnado do IES Val do Tea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hábitos e motivos de práctica deportiva de adolescentes do colexio concertado Martin Codax de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A motricidade nas aulas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A importancia dos hábitos saudables en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recreo activo. Unha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise do método Doman vinculado ao contexto educativo en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Globalidade e motricidade como estratexia didáctica para o desenvolvemento das Competencias Básicas en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación do tempo libre, actividade física extraescolar e rendemento académico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Variábeis Psicolóxicas que Afectan ao Xogador de Fútbol da Categoría Xuvenil no seu Último Ano de Formación Previo á Promoción a Profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A analise da actividade físico-deportiva dos alumnos da ESO en España e Italia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A metodoloxía dos rincóns en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación emocional nas aulas de educación infantil de A Estrada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica sobre as implicación da música no desenvolvemento infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Revisión bibliográfica: expresión corporal na educacion infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión bibliográfica: límites e posibilidades da lingua de signos en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Importancia percibida da motricidade no segundo ciclo de Educación Infantil nos centros educativos de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os xogos tradicionais en educación infantil no Brasil e en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os costumes saudables na aula de 4-5 anos no CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A obesidade infantil e os hábitos saudables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A atención temperá e o método Doman aos tres anos dende a motricidade e a música. Un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Xogo simbólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión da literatura sobre a concusión en nenos/as en deportes de contacto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O autismo e o papel do mestre nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relación entre a Educacion Física e a obesidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actividade física e sedentarismo na poboación infantil do Colexio Plurilingüe Abrente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A utilidade do conto motor como recurso didáctico en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da motricidade na aula de Educación Infantil con alumnado de 3, 4 e 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análisis del entrenamiento específico para la pérdida de masa grasa en remeros de alto nivel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dos plans de estudos dos Graos de Educación Infantil nas universidades galegas e a relación do temario do proceso selectivo para o ingreso no corpo de mestres co plan de estudos da facultade de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Natación e como Mellorar a Propulsión Nos Estilos a Través do Core - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¿Que come o alumnado de 4 anos durante o recreo?: estudo descritivo e proposta educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A metodoloxía do traballo por recunchos: vantaxes e papel do docente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A lexislación en educación infantil e educación física en España e no Brasil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A escola en busca da felicidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación dos hábitos alimentarios en alumnos e alumnas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación sobre o tratamento de hábitos de vida saudables na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Grao de coñecemento dos docentes de E.I. dos centros públicos da cidade de Pontevedra con respeto ao TDAH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Influencia dos hábitos, actitude e índice de actividade física no rendemento académico dos escolares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo dos hábitos de actividade físico-deportiva da población en idade escolar:Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo do impacto das variables contextuais no rendemento físico no fútbol de elite - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Danzas do mundo na Educación Infantil: metodoloxía de ensinanza e valoración subxetiva do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparativa da imparición da unidade didáctica de actividade física no medio nagural en centros de Galiza e Navarra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007