José Ramón Rodríguez Lago

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2017/2018

Citroën Hispania 1956 - 1976 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Enrique Heraclio Botana e o socialismo en Vigo (1871-1936) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Historia de "Factorías Vulcano" (1919-1986) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Confecciones Regojo ao longo da sua historia" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O Grupo de Empresas Álvarez na prensa de Vigo (1945-1975) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Empresa Tranvías Eléctricos na prensa de Vigo (1912-1968) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A Igrexa catolica e o mundo obreiro no Vigo da Transicion (1072-1982) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A UGT na Galiza da Segunda República (1931-1936). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O traballo das mulleres na Galicia do franquismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007