Josefa Garrido González

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G031V01 G031109 Bioloxía: Técnicas básicas de campo FB 10
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 24
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M179V01 M179206 Caracterización de ecosistemas de augas continentais OP 5
V02M179V01 M179207 Identificación e censo de invertebrados OP 10
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 14
V02G030V01 G030405 Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados OB 10
V02M179V01 M179206 Caracterización de ecosistemas de augas continentais OP 5
V02M179V01 M179207 Identificación e censo de invertebrados OP 10
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030405 Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados OB 13
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 4
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 1
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1
V02M179V01 M179305 Avaliación de impacto ambiental OP 0.0
V02M179V01 M179206 Caracterización de ecosistemas de augas continentais OP 5
V02M179V01 M179207 Identificación e censo de invertebrados OP 10
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V02 M066208 Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria OP 1
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 11
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 1
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 1
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 1
V02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M179V01 M179206 Caracterización de ecosistemas de augas continentais OP 5
V02M179V01 M179207 Identificación e censo de invertebrados OP 10
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 1
V02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
V02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.0
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 22
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.0
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
V02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 1
V02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 1
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.0
V02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
302111V01 302111504 Métodos en zooloxía TR 0.0
302111V01 302111801 Antropoloxía OP 0.0
LEEV01 302111001 Introdución á antropoloxía física LE 0.0
LEEV01 302111002 Introdución á antropoloxía física LE 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M066V10 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.0
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 42
V02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 6
302111V01 302111631 Artrópodos OP 0.0
V10G060V01 G060701 Contaminación mariña OB 0.0
P02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
P02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0
LEEV01 302111001 Introdución á antropoloxía física LE 0.0
O02M066V05 M066224 Metodoloxía e Didáctica da Filosofía II OP 0.0
O02M066V05 M066222 Metodoloxía e Didáctica da Filosofía I OP 0.0
O02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
O02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.0
O02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.0
O02M066V06 M066301 Prácticas Externas OB 0.0
O02M066V06 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.0

  2020/2021

  Implicacións da oferta de materias optativas na etapa de bacharelato. Caso particular do IES de Mos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo das ideas previas do alumnado de 1º de Bacharelato sobre o sistema nervioso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de ideas previas en alumnado de 3º de ESO sobre conceptos relacionados coa reprodución humana - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de ideas previas sobre problemas ambientais e do seu cambio conceptual en alumnos de Cultura Científica de 4º da ESO. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da Colección Entomolóxica depositada no laboratorio de zooloxía da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio das comunidades de invertebrados en humedais protexidos de Galicia (Red Natura 2000). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ideas previas sobre nutrición e o aparato dixestivo en alumnos de 1º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Inventario de especies de insectos depositadas na Colección Entomolóxica do laboratorio de Zooloxía da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xenética. ¿Que opinan e cales son os coñecementos de alumnos de 3º e 4º da ESO? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Visita a un Estudio de Gravación Musical - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Evaluación do estado ecolóxico do río Louro (Pontevedra), mediante elementos de calidade biolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación da diversidade de insectos en biotopos con presencia da especie invasora Vespa velutina Lepeletier, 1836 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A mentalidade de crecemento como ferramenta para mellorar o rendemento académico e mitigar o abandono escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Roteiro Científico por PSA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estado ecolóxico das principais masas de agua da conca internacional do Miño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo das comunidades de culícidos presentes no sur de Galicia (NO España) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sobre as ideas previas de Tempo Xeolóxico, Xeoloxía Histórica e Historia Xeolóxica da contorna de estudantes de 2º de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Concepcións alternativas sobre as plantas en alumnado de 1ºESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Realidade aumentada na aula taller de tecnoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da calidade de diferentes masas de auga, mediante indicadores biolóxicos, seguindo a Directiva Marco del agua. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo das ideas previas, en alumnado de 1º da ESO, sobre o reino das plantas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Realidade Aumentada como ferramenta educativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do curso baixo do río Miño, mediante as directrices da Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) en relación coa calidade da auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Recursos didácticos sobre alimentación saudable - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo dos tamaños de capturas das especies comerciais da Ensenada de San Simón, Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As ideas previas do alumnado de 1º de Bacharelato sobre Procesos esóxenos e historia da Terra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Didáctica de FLE a través do teatro e os xogos de dramatización - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Emoción e aprendizaxe - O papel do profesor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coeducación. Proposta dende unha perspectiva da ABP interdisciplinar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mudanza Climática: Relacións entre a Concienciación, a Comprensión e os Valores na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  ¿Qué pensan os alumnos de Bacharelato da xenética e das sus aplicacións? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da calidade da auga e avaliación do efecto dunha estación de bombeo de augas residuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación do efecto causado na fauna de macroinvertebrados por una minicentral hidroeléctrica no río Fragoso (Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ensinanza das ciencias en alumnado con TDAH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias docentes na ensinanza de contidos gramaticais: un caso práctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias motivacionais na aula de español para estranxeiros en escolas oficiais de idiomas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A expresión oral no estudo da segunda lingua estranxeira: Francés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo temporal da biodiversidade de macroinvertebrados en lagunas da Rede Natura 2000. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Ideas previas en alumnos do ámbito científico tecnoloxico de 4º ESA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Organización dun aula-taller 'Ideal' de tecnoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Variación espacial e temporal das comunidades de macroinvertebrados no río Fragoso (Ourense) en relación co impacto das minicentrais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación escolar a partir dos recursos habituais dunha aula de 2º de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do Bacharelato de Ciencias en relación cos Graos en Bioloxía en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Esculpindo sombras. Como mellorar o rendemento dos alumnos co traballo cooperativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Evaluación da calidade da agua do río Furnia (Tui, Pontevedra) mediante indicadores biolóxicos antes e despóis da posta en marcha dunha estación de bombeo de aguas residuais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¿Melloran as novas metodoloxías os resultados académicos en historia da arte? Un exemplo no ies San Miguel de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción da materia de historia no IES Cidade de Antioquía: visión de alumnos, pais/nais e docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pizarra dixital interactiva na aula de matemáticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A PDI na área de Tecnoloxía para a Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Guía de campo da fauna de Coleoptera (Insecta, Arthropoda) do Campus As Lagoas-Marcosende. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e avaliación da calidade de augas continentais a partir do estudo de características físico-químicas e diferentes indicadores biolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elaboración dunha páxina web da colección zoolóxica depositada nun museo de ciencias naturais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007