Juan Luís Rodríguez Rodríguez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110104 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 75
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 60
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 45
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10

2019/2020

Relación entre os ambientes rurais e urbanos e a formación de actitudes proambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
¨Proposta de intervención en educación emocional cunha alumna con discapacidade intelectual¨ - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención Educativa en alumnado con Altas Capacidades na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os estereotipos de xénero na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relación entre estilos de aprendizaxe, xénero e preferencias profesionais en 3º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ensinanza dos colexios do rural vs colexios urbanos en Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación da educación ambiental da ILE na actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A formación do profesorado de educación infantil en materia de aprendizaxe cooperativa para favorecer a inclusión educativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das competencias ambientais na formación inicial dos docentes de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto educativo de reciclaxe e sostenibilidade en educación primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Inclusión e protocolo TEA co alumnado de secundaria da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mellora da conducta adaptativa (hábitos saudables) de alumnado con discapacidade intelectual a través do aprendizaxe cooperativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A aprendizaxe cooperativa como metodoloxía para a motivación e a cohesión grupal na diversidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relación entre estilos de aprendizaxe, capacidades cognitivas e rendemento académico en 1º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Aprendizaxe cooperativo para a mellora da interacción social en educación especial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dinámicas de cohesión de grupo como práctica inclusiva en discapacidad auditiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Investigación dos xefes e xefas do departamento de orientación nos institutos de secundaria galegos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A aprendizaxe cooperativa e a formación docente: claves no camiño da escola inclusiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Os Absurdos" Programa de Intervención en Coherencia Central no T.E.A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aprendizaxe cooperativa: Un modelo de ensinanza alternativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diferenzas entre os alumnos/as con baixo rendemento escolar nos procesos básicos implicados na lectura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de intervención educativa para ampliar vocabulario a través dos SAAC en alumnos con discapacidade auditiva. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Métodos alternativos ó libro de texto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora de hábitos saudables en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención de hábitos saudables en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Programa de educación ambiental na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redución das Emisións de CO2 dun Centro Educativo con Boas Prácticas Medioambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O coñecemento da contorna no CEIP Agolada: O programa “Paisaxe e sustentabilidade” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A conciencia medioambiental en Educación Primaria: adaptación do programa “Recíclate con SOGAMA” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A educación ambiental na etapa infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora dos hábitos saudables co Programa SI! - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007