Juan Luís Rodríguez Rodríguez

Profesor/a asociado/a T3

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
O05G110V01 G110104 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 60
O05G110V01 G110205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil FB 60
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 60
O05G110V01 G110104 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 75
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 45
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V02 M081213 Prácticum I OB 10
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 60
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
O02M066V04 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB 10
P02M081V01 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 48
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V01 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB 10
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 53
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V01 M081209 Prácticas Externas I OB 10
105511V01 105511504 Practicum TR 0.0
P02M081V01 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 45
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105511V01 105511504 Practicum TR 0.0
105511V01 105511405 Modelos de orientación e intervención psicopedagóxica TR 0.0
P02M081V01 M081103 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Sensorial OB 5
P02M081V01 M081208 Traballo de Fin de Máster OB 10
O02M066V06 M066106 Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular OB 10
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O05G130V01 G130102 Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 90
O05G120V01 G120205 Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 38
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9

  2020/2021

  Intelixencia emocional e xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da autoestima na Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Valoración da educación emocional polos orientadores e orientadoras de Lugo segundo o xénero e a idade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Como traballar as emocións a través dos contos infantís - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Formación e uso de metodoloxías inclusivas en Educación Primaria e Educación Secundaria con alumnado con discapacidade intelectual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación entre autoconcepto e rendemento escolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Coñecemento, formación e aplicación de metodoloxías inclusivas con alumnado con discapacidade sensorial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A importancia da intelixencia emocional do docente en Educación Infantil segundo o seu xénero e titularidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relación da autoestima co rendemento académico e co sexo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desarrollo da creatividade nunha aula de 2º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Os estereotipos de xénero na formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación entre os ambientes rurais e urbanos e a formación de actitudes proambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A formación do profesorado de educación infantil en materia de aprendizaxe cooperativa para favorecer a inclusión educativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación da educación ambiental da ILE na actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ¨Proposta de intervención en educación emocional cunha alumna con discapacidade intelectual¨ - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intervención Educativa en alumnado con Altas Capacidades na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación entre estilos de aprendizaxe, xénero e preferencias profesionais en 3º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proxecto educativo de reciclaxe e sostenibilidade en educación primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ensinanza dos colexios do rural vs colexios urbanos en Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das competencias ambientais na formación inicial dos docentes de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Relación entre estilos de aprendizaxe, capacidades cognitivas e rendemento académico en 1º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A aprendizaxe cooperativa como metodoloxía para a motivación e a cohesión grupal na diversidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Inclusión e protocolo TEA co alumnado de secundaria da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mellora da conducta adaptativa (hábitos saudables) de alumnado con discapacidade intelectual a través do aprendizaxe cooperativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Dinámicas de cohesión de grupo como práctica inclusiva en discapacidad auditiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendizaxe cooperativo para a mellora da interacción social en educación especial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  A aprendizaxe cooperativa e a formación docente: claves no camiño da escola inclusiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención educativa para ampliar vocabulario a través dos SAAC en alumnos con discapacidade auditiva. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "Os Absurdos" Programa de Intervención en Coherencia Central no T.E.A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Diferenzas entre os alumnos/as con baixo rendemento escolar nos procesos básicos implicados na lectura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Investigación dos xefes e xefas do departamento de orientación nos institutos de secundaria galegos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendizaxe cooperativa: Un modelo de ensinanza alternativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Intervención de hábitos saudables en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora de hábitos saudables en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Métodos alternativos ó libro de texto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Mellora dos hábitos saudables co Programa SI! - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redución das Emisións de CO2 dun Centro Educativo con Boas Prácticas Medioambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación ambiental na etapa infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O coñecemento da contorna no CEIP Agolada: O programa “Paisaxe e sustentabilidade” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A conciencia medioambiental en Educación Primaria: adaptación do programa “Recíclate con SOGAMA” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de educación ambiental na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007