Laura Redondo Gutiérrez

Profesor/a contratado/a interino/ a

Docencia

2019/2020

Da relación entre a ansiedade e a actividade física, o efecto do xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Actividade física, deportiva e problemáticas psicolóxicas en doentes de fibromialxia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actividade física e deporte como factores de risco ou protección na conduta antisocial e na xestión emocional en adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influenza da Actividade Física e do Deporte en relación á adición ás novas tecnoloxías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A inadaptación psicolóxica e o nivel de actividade física e deportiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Problemáticas relacionadas co deficit de atención ea hiperactividade: relación coa actividade física e o deporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta formativa en Intelixencia Emocional en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Motivación e autoestima: relación coa actividade física e o deporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Diferenzas de xénero na crianza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da coparentalidade entre proxenitores con convivencia e ruptura de parella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007