Lorena González Gil

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382203 Termodinámica e transmisión da calor OB 54
P52G382V01 G382207 Tecnoloxía medioambiental OB 28
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 66
P52G381V01 G381203 Termodinámica e transmisión da calor OB 132
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 54
P52G381V01 G381203 Termodinámica e transmisión da calor OB 138
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381203 Termodinámica e transmisión da calor OB 88
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 60
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 60
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 116
P52G381V01 G381203 Termodinámica e transmisión da calor OB 6

  2022/2023

  Tratamento combinado de adsorción e oxidación para a eliminación de compostos coloreados en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das propiedades de rocas graníticas e relación coa emanación de gas radon - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da calidade do aire en termos de material particulado en suspensión na contorna da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e caracterización de novos fluídos nano-estruturados para aplicacións de enerxía solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Avaliación de combustibles alternativos e tecnoloxías para a redución de emisións na propulsión de fragatas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación dun biorreactor para a eliminación de compostos farmacéuticos e nutrientes en augas residuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise matemática das variables xeofísicas que afectan á concentración de radon no chan da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Xestión da presenza de radón en lugares de traballo: determinación de concentracións e avaliación de riscos na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación de factores determinantes na concentración de radon en espazos interiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación de alternativas tecnolóxicas e deseño preliminar dun sistema de depuración de augas residuais para buques - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Medición da concentración de radon no Centro Universitario da Defensa e proposta de medidas de mitigación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño preliminar de una planta de depuración de las aguas residuales generadas en la ENM y evaluación de su eco-eficiencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007