Manuel F. Vieites García García

Externo

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 18
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 47
V02M066V08 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
V02M066V02 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 45
V02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
V02M066V01 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 14
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 32
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 38
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M130V01 M130212 O Taller de Teatro e os Recursos na Creación Teatral OP 15
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 32
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 32
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105511V01 105511809 Historia da escola OP 0.0
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 30
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 32
V01M130V01 M130212 O Taller de Teatro e os Recursos na Creación Teatral OP 15
V01M130V01 M130103 Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a Educación Teatral OB 15
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105511V01 105511809 Historia da escola OP 0.0
O05M061V01 M061109 A Formación Profesional do Profesorado de Ensino Secundario: da Implantación do Bacharelato Moderno á Actualidade OP 3
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 3
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 0.0
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 88
V01M130V01 M130212 O Taller de Teatro e os Recursos na Creación Teatral OP 21
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 32

  2020/2021

  A dramatización como instrumento educativo nunha aula de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xogos de expresión corporal en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A expresión corporal na educación infantil. Memoria dunha intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  O uso do teatro na aprendizaxe de idiomas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Teatro como ferramenta para aprender francés coma lingua estranxeira. Descrición dun caso práctico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo sobre o coñecemento do mundo laboral turístico do alumnado do Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información e Asistencias Turísticas de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Ciclo Superior de Integración Social como Comunidade de Aprendizaxe. Unha aproximación á diversidade funcional a través do cine e do diálogo social. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Conflito como parte fundamental da Intelixencia Emocional en alumnado de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicación do teatro e o drama na aprendizaxe de linguas estranxeiras. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Posibilidades educativas da gamificación e os serious games. Revisión teórica e proposta práctica para o aula de Lingua e Literatura castelá - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de intervención educativa para mellorar as competencias clave a través da literatura e a escritura creativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención no desenvolvemento das capacidades rítmicas no ámbito de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Teatro e L2: aportacións da investigación ao ensino de L2 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Inclusión da perspectiva de xénero na aula de Formación Profesional: unha experiencia desde a análise das percepcións do alumnado de primeiro de Integración Social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hábitos saudables no consumo de medicamentos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A dramatización na ensinanza de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O teatro e a Educación Social. Unha revisión de literatura. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As artes escénicas como ferramenta na docencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha experiencia teatral para a socialización de mulleres emigrantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O xogo teatral na clase de FLE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Didáctica a través do cine - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Imos ao teatro! - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O uso das técnicas de dramatización no enfoque comunicativo. Proposta de intervención: A recipe . - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A figura da muller no fútbol. Estereotipos, barreiras e logros no "deporte rei" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  "Travelling around the World with English" Unha proposta didáctica para desenvolver a competencia intercultural mediante o Método de Proxectos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os Estudos Superiores de Danza en Galicia. Unha proposta de deseño curricular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O concepto de Unidade Didáctica no campo do espectáculo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O desenvolvemento da competencia comunicativa a través da improvisación dramática na clase de FLE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pedagoxía Waldorf na educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xogos e Gamificación: Humanizando un curso de 1º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A literatura a escena. O uso das técnicas dramáticas na clase de literatura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Teatro e socialización nunha aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Teatro, participación e visibilidade. O caso Muxicas de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Teatro do Oprimido e Educación social: unha interacción posible e necesaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Teatro e alumnado con TEA: unha aproximación a través dun estudo de casos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O teatro como recurso educativo en primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O teatro na Educación Primaria: un recurso didáctico ao alcance de todos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un modelo integrado de expresión en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O desenvolvemento da competencia lingüística nun CEIP de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A expresión dramática na programación de aula en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Expresamos o que sentimos traballando as emocións dende a dramatización na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007