Manuel Ojea Rúa

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
O05G130V01 G130203 Educación: Educación permanente FB 48
O05G130V01 G130703 Intervención socioeducativa no ámbito familiar OB 101
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130703 Intervención socioeducativa no ámbito familiar OB 113
O05G130V01 G130203 Educación: Educación permanente FB 30
O05M138V01 M138203 Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas OB 9
P02M081V01 M081101 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos con Discapacidade Intelectual OB 5

  2022/2023

  Beneficios no emprego das tecnoloxías da información e da comunicación (tics) para os estudantes con trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O tratamento do Trastorno do Espectro Autista nas aulas: un estudo ao profesorado de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Nivel de capacitación profesional específica do profesorado na atención ao alumnado con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Principios metodolóxicos levados a cabo nos Centros de Educación Infantil e Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos estudantes con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A comorbilidade no autismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da provisión dos servizos dos apoyos para o alumnado con Trastorno do Espectro Autista nos centros educativos derivados pola infección da COVID-19. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Situación do estado de confinamento en persoas con trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Nivel de Formación Profesional para a Atención a Persoas con Trastorno do Espectro do Autismo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efectividade da comunicación social en persoas con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efectividade da comunicación social en persoas con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Análise da ansiedade en docentes e familiares de persoas con trastorno do espectro autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  «Análise da Escala da Integración Semántica en tres poboacións: alumnos con Autismo, con Síndrome de Down e normo-típicos» - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Descripción das consecuencias dunha intervención en relación á comprensión emocional en alumnado con Trastorno do Espectro Autista dun centro específico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Programa de habilidades sociais para nenas e nenos con Trastorno do Espectro Autista. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do afrontamento emocional ante situación novas en persoas con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Beneficios da intervención educativa en diversas habilidades, a través dun programa ad hoc, en nenos e nenas con Trastorno do Espectro Autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Trastorno do espectro autista de nivel 3: un estudo de caso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Predictores cognitivos da capacidade de motivación intrínseca en estudantes con Trastornos do Espectro Autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Expresión Musical como ferramenta da Educación Social para a intervención socioeducativa con nenos e nenas con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Avaliación de programas de desenvolvemento psicomotor en persoas con trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo das necesidades educativas dos/as nenos/as con síndrome X-fráxil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007