María Antonia Arias Martínez

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 45
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 9
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 70.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 2.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 0.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 40.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 107.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 117.00
V08G210V01 G210401 Dereito administrativo OB 0.00
V08G210V01 G210704 Emprego público OB 15.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 16.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 32.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 120.00
V08G080V01 G080926 Dereito administrativo económico OP 2.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V03M114V01 M114104 Bases Estruturais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal OB 2.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M114V01 M114104 Bases Estruturais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal OB 2.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 145.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M018V01 M018202 Bases Estruturais da Eurorrexión e Bases Normativas Comunitarias para 2007-2013 OB 11.00
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 0.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 10.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 120.00
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 4
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5.00
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 2.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 2.00
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 156
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5.00
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 8.00
V03M018V01 M018202 Bases Estruturais da Eurorrexión e Bases Normativas Comunitarias para 2007-2013 OB 11.00
308010V01 308010406 Practicum I TR 10.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M018V01 M018202 Bases Estruturais da Eurorrexión e Bases Normativas Comunitarias para 2007-2013 OB 13.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 108
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 2.00
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 4.00
308010V01 308010401 Dereito administrativo II TR 60.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308111V01 308111305 Dereito administrativo OB 0.00
308010V01 308010401 Dereito administrativo II TR 0.00
308010V01 308010406 Practicum I TR 0.00
308111V01 308111101 Elementos do dereito público e privado TR 0.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08M049V01 M049108 Intervención Administrativa na Economía OB 4.00
V08G210V01 G210104 Dereito: Introdución ao dereito FB 0.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8.00
V03M018V01 M018202 Bases Estruturais da Eurorrexión e Bases Normativas Comunitarias para 2007-2013 OB 11.00

2019/2020

A coordinación entre réxime de resonsabilidade concursal e un réxime de responsabilidades societario no prodecedemento concursal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A protección do dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e á propia imaxen - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade disciplinaria dos avogados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial concorrente de dúas ou máis administracións públicas na produción dun dano ilícito (referencia especial á relación Porto-Municipio) (referencia especial á relación Porto-Municipio) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sanción disciplinaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
as accións de reintegración do art.71 da ley concursal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O pago dos creditos contra a masa no concurso de acreedores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os algoritmos e a toma de decisións administrativas. Especial referencia á transparencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Rexistro de Xornada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tratamento legal e xurisprudencial da atribución do uso da vivenda nos procedementos de familia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidade patrimonial da administración por inactividade material - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As redes sociais no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

El procedimiento de ejecución hipotecaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A suspensión da obrigación de ingresar a débeda tributaria durante a tramitación do procedemento contencioso administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración pola xestión incorrecta das alertas alimentarias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración Pública derivada dos danos xerados na celebración de festexos populares - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A violación de segredos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba dixital no proceso civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba ilícita no dereito penal español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A protección do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar, e a propia imaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A protección pública dos menores en situación de risco na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A intervención do axente encuberto na investigación criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A regulación do acceso a información pública no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial do contratista da Administración derivada dos danos causados pola execución do contrato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resolucións recorribles a través do recurso de suplicación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As medidas de investigación tecnolóxica no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os delitos societarios e o delito de administración desleal tras a reforma de 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"O dereito de información dos investigados no proceso penal. Especial referencia ó dereito de información do detido". - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Defensa legal dos afectados por gastos en préstamos con garantía hipotecaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estrutura do salario: complemento de antigüidade e o encadeamento de contratos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Os delitos leves: o seu número, carácter e enxuizamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
os efectos da declaración de concurso sobre os distintos contratos celebrados con entidades financeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os delitos de incendio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Incapacitación. Incidencia da nova Lei de Xurisdicción Voluntaria na administración e disposición dos bens do incapaz - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A ordenación administrativa das vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba ilícita no Dereito penal español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba reconstituida no proceso penal. Especial referencia as probas alcoholimétricas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade penal das persoas xurídicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Concurso de acredores das persoas físicas: exención de pasivos insatisfeitos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Disolución da sociedade de gananciais. Aspectos sustativos e procesais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
as obrigacións tributarias derivadas da práctica do exercicio da avogacia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procesos de protección de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Potestade Sancionadora da Administración Pública e a súa regulación nas leis 39/2015 E 40/2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O despido disciplinario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"Responsabilidade patrimonial da Administración en materia medioambiental" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A EXPULSION DOS EXTRANXEIROS: Persoas susceptibles de expulsión, casos en que procede a expulsión, procedemento e efectos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Os delitos societarios: en particular o delito de administración desleal tras a reforma de 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As normas Deontoloxicas .Exixibilidade do ser cumprimento.Obligacións do abogado para con o cliente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
ámbito e alcance das intervencións telefónicas no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"Recursos e actuacións das administracións públicas galegas ante os menores desprotexidos" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Incapacitación: incidencia da nova Lei da Xurisdicción Voluntaria na administración e disposición dos bens do incapaz. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Delitos Informáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cuestións procedimentais de interese nos procedementos de aprobación dos plans urbanísticos e alcance da sua anulación polos tribunais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Proceso xudicial de impugnación do despedimento colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O inmatriculación dunha finca no Rexistro da Propiedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O recurso de suplicación: revisión dos feitos declarados probados. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Valor do silencio no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A igualdade de xénero na función pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Última Xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre o réxime de custodia compartida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Suspensión da obriga de ingresar as débedas tributarias recurridas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A intervención do axente encuberto na investigación criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba no delito de blanqueo de capitais: Antecedentes e visión xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración pública sanitaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sociedade de gananciais e os seus tipos de disolución - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A tributación dos pactos sucesorios en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Violencia de xénero e delitos contra a muller - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A ineficacia da proba obtida con violación de Dereitos Fundamentais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modificación do réxime de custodia e de visitas. Ultima xurisprudencia do TS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procedemento De Suspension De Obra Nova - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procedementos ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea: Recurso por acción ou omisión dunha institución da Unión Europea e denuncia por infracción dun Estado membro da lexislación europea. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Blanqueo de capitais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A relación de causalidade como presuposto da responsabilidade patrimonial da Administración pública: análise da evolución xurisprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A organización local trala reforma da Lei de Bases de Réxime Local pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local. Especial referencia á planta municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As Cidades Intelixentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O reto da Administración electrónica. Especial referencia ás notificacións electrónicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007