María Belén Fernández Docampo

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 7
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 10
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 66
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 45
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 48
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 21
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 10
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 6
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 12
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 43
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 26
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 0.0
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 36
V08G211V01 G211302 Dereito do traballo I OB 30
V08G211V01 G211912 Igualdade e mercado de traballo OP 2
V08G211V01 G211910 Emprego público OP 0.0
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 4
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 8
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 0.0
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 10
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 49
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 4
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 80
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 16
V08G210V01 G210701 Dereito do emprego OB 0.0
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 48
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 8
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V02 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104103 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 4
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 95
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 85
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V02 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 100
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 40
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 9
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.0
306011V01 306011644 Relacións laborais e da seguridade social no ámbito da empresa OP 0.0

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2021/2022

  A discriminación do colectivo LGTBI no mercado laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  fraude na contratación laboral. especial referencia á contratación temporal e ó tempo parcial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Dereitos de conciliación: O dereito á adaptación de xornada por motivos familiares - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Riscos laborais na economía dixitalizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise xurisprudencial comparada da prestación de servizos de transporte a través da plataforma Uber. Especial referencia a España, Brasil, Francia, Reino Unido, USA e Uruguai - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O contrato de traballo ante o auxe das plataformas dixitais de entrega e transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2019/2020

  Prestacións da Seguridade Social por nacemento de un menor e demáis responsabilidades familiares. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A interpretación xudicial da adaptación de xornada como medida de conciliación da vida familiar e laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A precariedade laboral na xuventude e os novos desafíos da dixitalización do emprego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  "Adaptación laboral e recolocación a persoas con discapacidade e limitacións psicofísicas ou sensoriais" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A participación dos traballadores na negociación de medidas de acompañamento nos despedimentos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Delimitación xurídica do traballo autónomo e os seus límites coas relacións laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Novas tecnoloxias, adiccion, tecnoestres, medidas preventivas e derrito a desconectarse - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Situación ¿laboral? dos xogadores de e-sports en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A prevención de riscos laborais en colectivos especialmente protexidos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O principio de igualdade por razón de xénero na negociación colectiva da Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prestacións por morte e supervivencia: Viuvez e orfandade. Especial referencia á situación na Comunidade Autónoma Galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As enfermidades laborais no mundo das novas tecnoloxías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As relacións laborais e as novas formas de traballar: plataformas dixitais e economía colaborativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O recargo de prestacións na xurisprudencia do Tribunal Supremo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  A recarga de prestacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A recarga de prestacións da Seguridade Social: cuestións problemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A redución da xornada unilateralmente imposta polo empresario e os seus efectos xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Normalización da Prevención de Riscos Laborais nos Convenios Colectivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A prevención de riscos laborais na negociación colectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pensión por viuvez: cuestións controvertidas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Principio de igualdade e non discriminación na xurisprudenza do TXUE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A xestión da diversidade na empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O recargo de prestacións da Seguridade Social: análise xudicial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O proceso xudicial de impugnación do despido colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impugnación de despedimentos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  O proceso de impugnación dos despidos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A Reducción de Xornada Unilateralmente Imposta Polo Empresario e Os Seus Efectos Xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Traballo a Tempo Parcial e a Sua Flexibilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A pensión de viuvez. Últimas tendencias xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007