María del Carmen Verde Diego

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 26
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 21
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 72
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 0.0
O05G220V01 G220908 Traballo social na incorporación social OP 0.0
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 19
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
O05G220V01 G220907 Traballo social e ámbitos profesionais OP 45
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 35
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 75
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 65
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 14
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 26
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 15
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 17
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 16
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 0.0
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 29
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 17
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 30
O05G220V01 G220601 Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social OB 3
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 98
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 25
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 17
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5

Día da semana
Martes
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
12:00 - 14:00
Lugar
Despacho n 2, 2 andar, pavillón 2 (2-2-2) Campus Ourense, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Martes
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
16:00 - 20:00
Lugar
Despacho n 2, 2 andar, pavillón 2 (2-2-2) Campus Ourense, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Martes
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
18:00 - 21:00
Lugar
Despacho n 2, 2 andar, pavilln 2 (2-2-2) Campus Ourense, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2019-09-09
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
18:00 - 21:00
Lugar
Despacho n 2, 2 andar, pavilln 2 (2-2-2) Campus Ourense, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

Intervención social con familias, nenos e adolescentes. Indicadores de protección en España e Chile: un estudo comparativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención social con familias, infancia e adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Transexualidade en menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A muller en prisión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da correlación entre a situación familiar das e dos menores infractores e o motivo de internamento no CEM Monteledo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Saúde mental en solicitantes de Protección Internacional. A importancia da intervención dende o Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Menores. Novas tipoloxías familiares e estratexias de intervención. Detección de situacións de risco e desamparo no ámbito educativo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Percepción Profesional Sobre Persoas Sen Fogar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á necesidade da educación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Diversidade familiar en Colombia: unha revisión sistematizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Percepción dos universitarios galegos sobre a prostitución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Funcións do traballo social cos adolescentes en conflicto coa lei - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e trata de mulleres con fins de explotación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución histórica das campañas contra a violencia de xénero da Xunta de Galicia (2008-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Necesidades formativas que presentan os docente dos IES a Cachada, IES Praia Barraña e IES Espiñeira (Boiro) en canto á atención ao alumnado que sofre maltrato infantil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Os Centros de Internamento de Estranxeiros. Un lugar de intervención para o Traballo Social? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reeducación ou castigo: Análise do estado de opinión a través das redes sociais sobre a Lei de responsabilidade penal dos menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redes sociais e relacións personais na adolescencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os menores como vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto que teñen as redes sociais nas relacións de parella entre adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión e novas propostas de protocolos de atención a menores en acollemento institucional na fundación novos para o futuro de Ambato-Ecuador - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de intervención en violencia de xénero para os centros educativos de O Carballiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun proyecto de educación emocional como factor de protección ante a violencia intrafamiliar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Amor romántico, sexismo e violencia de xénero. Apps para combatelo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Visibilización da infirmidade mental no Traballo Social a través das súas publicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo Social e persoas xordas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A transición á vida adulta dos menores estranxeiros non acompañados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Teatro Social e Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estereotipos de xénero, prexuízos e falsos mitos nas películas infantís de Disney - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise doTtratamento da Infancia e Adolescencia na Ouvidoria Xeral de Bahía (cidade Bahía- Brasil) e no Valedor do Pobo (Galicia) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto da crise nos nenos e nenas residentes no Concello de Moaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A figura profesional do educador social no proceso de adopción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Feminización do Traballo Social: unha aproximación teórica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos Reality shows na contrucción da identidade dos adolescentes. Análise de “Mulleres, e Homes e Viceversa” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transexualidade en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegamento á violencia de xénero na xuventude - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As características sociais e familiares de menores que cometeron delitos de Violencia Filio-parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao acoso escolar e o seu afrontamiento nos centros de Bacharelato de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica ao estudo da prisión e cuestións a debate - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Percepción Sobre a Prevalencia do Fenómeno da VIolencia Filio-Parental de Profesionales da Intervención Social en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007