María Dolores Dapia Conde

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 108
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 15
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 110
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 25
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 10
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 105
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 109.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 2
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 132.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M130V01 M130206 Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación Teatral OP 15.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
O02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 18
O05G130V01 G130701 Educación e animación sociolaboral OB 14
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 165.00
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 45.00
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 165.00
O05G130V01 G130701 Educación e animación sociolaboral OB 40.00
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 45.00
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
O02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 18
V01M130V01 M130206 Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación Teatral OP 15.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105511V01 105511908 Teorías e institucións contemporáneas de educación TR 0.00
V01M130V01 M130206 Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación Teatral OP 21.00
O02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 18
O05G130V01 G130701 Educación e animación sociolaboral OB 30.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 15.00
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 105.00
O05M061V01 M061204 Ocio, Saúde e Calidade de Vida. Posibilidades desde a Educación OP 15.00
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Beneficios do lecer para as persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Teatro como ferramenta de intervención socioeducativa no eido da educación social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ocio nos diferentes grupos de idade. Coñecendo os patróns de ocio das persoas maiores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consumo de substancias e o lecer no alumnado do IES de Poio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Educación Social en persoas con Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

As prácticas de ocio nas persoas maiores: un estudo cuantitativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Formación profesional dos/as educadores/as sociais en centros residencias e centros de día - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ocio das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Papel dos educadores e educadoras sociais na atención a persoas con Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A inclusión sociolaboral de persoas en risco ou situación de exclusión social. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Atención socioeducativa ái nclusión social: unha aproximación á realidade ourensá a partir de Cáritas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Educación Social nos centros de atención a drogodependencias de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A educación social nos centros de día para persoas maiores con alzhéimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Animación e lecer sociocultural dirixido a persoas maiores no concello da rúa de Valdeorras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Adolescentes e internet, outro concepto de ocio: un estudo nos IES da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Adolescentes e ocio: análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Educador/a Social en contextos de confinamento. Análise do perfil profesional dos educadores e educadoras no Centro Penitenciario de Bonxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación Social e escola: Aproximación a realidade dun centro de secundaria galego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Roles e funcións do orientador/a en educación secundaria da cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ocio nocturno; Un estudo na poboación xuvenil de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cara a un envellecemento activo. Deseño, implementación e avaliación dunha proposta de intervención. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As prácticas de ocio das persoas maiores na poboación Ourensá. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos de alimentación en educación infantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O xogo como recurso xeragóxico en residencias de personas maiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Lecer nas Persoas Sen Fogar visto desde a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Perfil laboral e profesional dos/as educadores/as sociais nos centros residenciais de personas maiores da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Perfil profesional e laboral dos/as educadores/as sociais en centros de drogodependencias do Concello de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O/A educador/a social nos recursos de menores na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A figura profesional do/da educador/a social nos centros de día de persoas maiores da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel da Educación Social na Asociación Arela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel dos educadores e educadoras sociais na escola. Unha investigación desde o ámbito da orientación educativa en Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mulleres víctimas de maltrato en Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Por e para Elas. Proxecto de empoderamento para ás usuarias de REDMADRE Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Formación e profesionalización da Educación Social: Estudio comparativo entre España e Italia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O perfil profesional e laboral das e dos profesionais socioeducativos nos Centros Residenciais da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

O perfil e intereses profesionais dos/as estudantes de Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A administración local e educación social. Perfil profesional e laboral dos/as educadores/as sociais na administración local, concellos e mancomunidades, da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
EDUCACIÓN SOCIAL E ANIMACIÓN SOCIOLABORAL Empregabilidade de persoas en risco de exclusión social da Comarca da Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xadrez e escola: a docencia da materia xadrez nos centros de ensinanza secundaria da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Beneficios dos xogos malabares adaptados en persoas maiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Educación Social e Menores en dificultade social. Perfil profesional dos/as educadores/as sociais de Aldeas Infantiles SOS de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
EDUCADOR/A SOCIAL VS. EDUCADOR DE PRISIÓN. "Análise do perfil profesional dos educadores e das educadoras sociais no Centro Penal de Pereiro de Aguiar (Ourense)" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis comparativo de tres modelos da acción orientadora en estudantes con trastornos do espectro autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da convivencia nun centro educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O protagonismo da creatividade na aprendizaxe e o seu fomento real na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Evaluación dun Programa de Agricultura Ecolóxica para Persoas con Conductas Adictivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
analise do perfil profesional dos educadores e das educadoras sociais en centros de reforma para menores da cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Servizos Sociais e Educación Social. Perfil profesional da educadora e do educador social nas mancomunidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Educación Social e Inserción Laboral. Un estudo cualitativo de traxectorias formativas e laborais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise da motivación presente na elccion da carreira dos e das estudantes da Facultade de Ciencias da Educacion de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Analise dos patróns de ocio dos universitarios e das universitarias da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, implementación e avaliación dun Proxecto de Intervención Sociolaboral en Trébede (Cáritas Diocesana de Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discapacidade e Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007