María José Vázquez Figueiredo

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 23
P02G050V01 G050202 Psicoloxía: Psicoloxía da actividade física e o deporte FB 35
O05G220V01 G220909 Xénero, violencia e intervención social OP 45
P05G170V01 G170203 Psicoloxía: Aplicacións en ciencias da saúde FB 8
O05G220V01 G220103 Psicoloxía: Psicoloxía básica FB 105
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220909 Xénero, violencia e intervención social OP 45
O05G130V01 G130909 Discapacidade e educación social OP 60
O05G220V01 G220103 Psicoloxía: Psicoloxía básica FB 105
P05G170V01 G170203 Psicoloxía: Aplicacións en ciencias da saúde FB 10
P02G050V01 G050202 Psicoloxía: Psicoloxía da actividade física e o deporte FB 10
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 16
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 16
P02M081V02 M081201 Intervención en Necesidades Educativas dos Alumnos Derivadas do Contexto Socio-Cultural OB 5
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220909 Xénero, violencia e intervención social OP 32
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4

Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-08
Data de fin
2020-06-05
Rango de horas
09:30 - 10:30
Lugar
Pavillón 2, baixo, 5, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Luns
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
12:00 - 13:30
Lugar
Pavilln 2, baixo, 5, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-08
Data de fin
2020-06-05
Rango de horas
15:30 - 20:30
Lugar
Pavillón 2, baixo, 5, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Luns
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
16:00 - 19:30
Lugar
Pavilln 2, baixo, 5, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2019-09-30
Data de fin
2019-12-20
Rango de horas
11:00 - 12:00
Lugar
Pavilln 2, baixo, 5, Facultade de Ciencias da Educación
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

Sobre a actuación do traballador social no contexto educativo, un estudo descritivo desde a prevención á resposta excepcional do COVID-19. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Da relación entre a ansiedade e a actividade física, o efecto do xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Competencia social nos estudantes de ensinanza secundaria obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ruptura de parella con descendentes menores. Do conflicto á xestión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo sobre a intervención do traballador social no ámbito da educación e a súa aportación a través do apoyo social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo descriptivo dos cuidados parentais e do apoio exercido entre eles nesta labor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Do traballo social ó estudo da influencia da empatía no ámbito académico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“Efectos da separación e divorcio no ámbito escolar" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Do Traballo Social ós centros educativos: o efecto da agresividade e o apoio social nos comportamentos antisociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Motivación e autoestima: relación coa actividade física e o deporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta formativa en Intelixencia Emocional en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“Agresividade e parentalidade” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A inadaptación psicolóxica e o nivel de actividade física e deportiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Problemáticas relacionadas co deficit de atención ea hiperactividade: relación coa actividade física e o deporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da estructura familiar no axuste dos fillos e das fillas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Empatía e Paternidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actividade física e deporte como factores de risco ou protección na conduta antisocial e na xestión emocional en adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actividade física, deportiva e problemáticas psicolóxicas en doentes de fibromialxia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influenza da Actividade Física e do Deporte en relación á adición ás novas tecnoloxías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Do traballo social ao estudo do axuste familiar en familias con fillos/as con necesidades específicas derivadas da súa diversidade funcional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Do Traballo Social aos centros educativos: o efecto da empatía e a agresividade nos comportamentos antisociais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estudio do acoso escolar con profesorado en activo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Achegas ao estudo dos comportamentos antisociais na infancia e adolescencia, dende o ámbito psicosocial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A violencia de xénero na adolescencia, identificación, estereotipos e vivencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O proceso de separación e divorcio desde a perspectiva dos profesionais psicosociosanitarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mediación familiar, o efecto dos factores sociocognitivos: familia intacta vs monoparental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A xestión de conflictos nos estudiantes de educación social e traballo social, o efecto das variables psicosociales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O maltrato infantil dende a perspectiva dos profesionais psicosociosanitarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programas de intervención con familias en procesos de separación e divorcio, dende o punto de vista dos proxenitores e o profesorado de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Violencia de xénero dende a ollada do alumnado de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Opinión dos profesionais do ámbito psicosociosanitario sobre o proceso de separación e divorcio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Profesionais do ámbito penal e mediación. o efecto das variables cognitivas e variables persoais na xestión do conflito penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención da violencia na educación infantil, entrenando a competencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención da violencia de xénero en educación infantil, intelixencia emocional en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención da violencia de xénero en educación infantil, potenciación do control emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención da violencia de xénero en educación infantil, potenciando a autoestima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención da violencia de xénero na educación infantil, adestrando a competencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mediación desde a perspectiva do traballador social en activo vs. en formación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007