María del Pino Díaz Pereira

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 11
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5
O05G120V01 G120301 Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 83
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB 11
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 53
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 45
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 11
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O05G120V01 G120301 Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 30
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 81
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 0.00
P02M081V01 M081206 A Actividade Física en Poboacións Especiais: Persoas con Discapacidade Física, Psíquica e Sensorial OB 0.00
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 75
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00

  2022/2023

  Evolución da creatividade na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da creatividade nun grupo de 5º e 6º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A DIVERSIDADE CREATIVA COMO RECURSO INCLUSIVO NA ESCOLA ¿Relaciónase a capacidade de facerse preguntas coa creatividade para resolver problemas cotíans en nenos de Educación primaria? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da Competencia Motora en persoas con TEA e Proposta de Intervención (opción profesionalizante) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación obxectiva da creatividade infantil e correlación coa percepción docente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Creavitidade e diversidade cultural na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Creatividade e xénero na etapa de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Educación Asistida Con Animais En Dous Casos Prácticos Con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hábitos de alimentación e rendemento académico en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Ximnasia rítmica en idade escolar e a súa relación co desenvolvemento das habilidades motrices básicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Design Thinking no desenvolvemento da autonomía de persoas en risco de exclusión social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Competencia motora e TDAH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Competencia motriz obxectiva e percibida en adolescentes. Un enfoque de xénero. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Perfil motor en nenos con trastornos do neurodesenvolvemento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento do nivel de competencia motora nas aulas de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento da competencia motora en educación infantil. Idade, xénero e número de irmáns. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Creatividade motora, idade e xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Metodoloxías activas vs pasivas e o seu impacto no desenvolvemento motor no alumnado de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación das habilidades motrices básicas en Educación Infantil mediante probas orientadas ao proceso e ao produto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da creatividade en Educación Primaria mediante o test TCI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Competencia motora no alumnado de educación primaria: relación con índices antropométricos e hábitos deportivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Proposta de intervención para mellorar a destreza manual nun alumno diagnosticado con Trastorno do Espectro Autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Tradución e aplicación da Escala de Desenvolvemento Motor Peabody e proposta de intervención para un neno con atraso madurativo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actividade Física nas aulas de Educación Infantil e relación co nivel de Competencia Motora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relación dos aspectos grafomotores e a aprendizaxe da escritura no segundo ciclo de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A creatividade na aula (estudo de caso) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Mindfulness" en educación: dentro e fora do aula. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Importancia da educación artística dende idades temperás: Aplicacións creativas nun aula de 6º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo comparativo do desenvolvemento da creatividade narrativa nos alumnos de Publicidade e RRPP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación sobre o desenvolvemento da coordinación motora en nenos e nenas con síndrome de Down: unha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A brecha de xénero en materias STEM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O soño e a súa relación coa competencia motora no alumnado de educación infantil de 4 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prevalencia de sobrepeso e obesidade no alumnado de educación infantil e a súa relación cos hábitos de alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sobrepeso e obesidade en educación primaria. Revisión da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre actividade física e competencia motora en nenos/as de 3 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Efectos da psicomotricidade na capacidade motriz en nenos con necesidades específicas de apoio educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implementación e avaliación dun programa para incrementar a creatividade motriz en alumnas e alumnos con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Creatividade e altas capacidades. Avaliación mediante o Thinking Creatively with Sounds and Words. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Bullying homofóbico no contesto escolar: vivido por a poboación LGBT no Estado de São Paulo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da preferencia lateral nas habilidades motoras finas e grosas en suxeitos con NEAE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Creatividade motora e verbal en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Coincide a preferencia lateral na execución de habilidades manuais e deportivas? Un estudo no alumnado da Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación de creatividade motora en estudantes de primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Autonomía no alumnado de educación infantil: relacións coa destreza manual e as actitudes familiares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta didáctica: Educación con valores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Existen relacións entre o nivel de creatividade e o rendemento académico na etapa de educación primaria? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intelixencia emocional e aceptación social do alumnado de altas capacidades en comparación cos seus iguais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  O coñecemento do medio natural na Educación Infantil: Saída pedagóxica ao Parque Natural do Xurés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Rutinas motrices para a mellora da disposición na aula de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Test dos Reflexos Primarios de Goddard. Adaptación para o uso no ámbito escolar de 3-6 anos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención para a mellora da destreza manual en persoas con parálise cerebral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intervención para a mellora da destreza manual nun caso con Síndrome de Dravet - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Funcionalidade educativa das aulas hospitalarias de galicia dende o punto de vista do profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Imaxe corporal e autoestima na xuventude. Relacións con xénero, idade, deporte e uso de redes sociais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Destreza manual no alumnado con NEAE. Estudo de casos: avaliación e intervención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Diversidade cultural en educación infantil: proposta de intervención a través do xogo psicomotor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Enfermidade de Alzheimer: impacto no coidador/a principal informal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación dun programa de intervención para a mellora da destreza manual e do ritmo nunha nena con dificultades de aprendizaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da atención socio-emocional das aulas hospitalarias da comunidade autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A rítmica Dalcroze aplicada ao segundo ciclo de Educación Infantil: proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da transferencia entre autorregulación deportiva e académica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación da creatividade infantil a través do test thinking creatively with sounds and words. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención psicomotora para a mellora da competencia emocional no alumnado de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo da relación entre creatividade gráfica e narrativa en nenos e nenas de 4º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación da creatividade motriz nun grupo de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Creatividade en grupo. O seu papel na educación física de base. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de dous casos de alumnos con altas capacidades no contexto familiar, educativo e social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estereotipos cara personas maiores: estudo comparativo en función da idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mitos e trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta Educativa para a Mellora da Atención en Alumnado de Educación Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Lateralidade e rendemento académico: Estudo da relación entre lateralidade, cálculo e velocidade lectora no alumnado de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre o nivel de desenvolvemento motor e o aprendizaxe da escritura nun grupo de nenos e nenas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre creatividade motriz e impulsividade en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actividade física asistida con animais. Proposta para a mellora da condición física en poboación con Necesidades Educativas Especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coordinación en alumnos con discapacidade intelectual. Avaliación e proposta de mellora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desorde do espectro autista e desenvolvemento motor: programa de intervención - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A importancia da aprendizaxe cooperativa na educación infantil. Revisión da literatura sobre o tema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Programa de intervención para a mellora dos niveis de creatividade motriz en nenos de último curso de Educación Infantil mediante o empleo de obxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio evolutivo das Habilidades Motrices Básicas de Manexo de Móviles nun grupo de suxeitos dende infnatil a primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da relación entre indicadores da motricidade fina e grosa no alumnado de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O proceso de lateralidade en educación infantil. Un estudo con alumnado de 3 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Música e emocións en educación infantil: un estudo do recoñecemento de emocións en alumnado de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Música en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Trastornos do espectro autista e desenvolvemento motor: revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revisión de instrumentos para avaliar o desenvolvemento motor na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de intervención para a mellora da coordinación segmentaria en nenos de 4-5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de intervención pscimotriz a través dos contos motores: unha experiencia en nenos/as de 6º de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre o desenvolvemento motor e o desenvolvemento emocional na etapa infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relaxación en nenos/as de educación infantil: unha revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Explorando o interese do uso do test de Torrance para a súa aplicación en nenos españois de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ensinando aos escolares a salvar vidas. Avaliación da posibilidade de uso do DESA na etapa de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Vicedecano/a en Facultade de Educación e Traballo Social ( Dende 14/04/2023 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )