Óscar López Sánchez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 69
V12G360V01 G360401 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G330V01 G330701 Electrónica de potencia OB 54
V05M145V01 M145332 Implementación e Explotación de Equipos Electrónicos OP 6
V05G300V01 G300625 Electrónica de potencia OP 35
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330402 Fundamentos de electrónica OB 6
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 61
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 6
V05G300V01 G300625 Electrónica de potencia OP 25
V04M141V01 M141118 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais OB 24
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300625 Electrónica de potencia OP 21
V12G360V01 G360401 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G350V01 G350402 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 87
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 72
V12G350V01 G350402 Tecnoloxía electrónica OB 36
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 18
V05G300V01 G300802 Laboratorio de proxectos OB 7
V05G300V01 G300625 Electrónica de potencia OP 35
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 56
V05G300V01 G300625 Electrónica de potencia OP 21
312110V01 312110653 Instalacións de equipos electrónicos OP
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 54
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 54
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 36
V05G300V01 G300402 Electrónica dixital OB 84
312110V01 312110653 Instalacións de equipos electrónicos OP
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 72
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR
312510V01 312510204 Electrónica de potencia TR
312110V01 312110653 Instalacións de equipos electrónicos OP
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340402 Tecnoloxía electrónica OB 18
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 72
312410V01 312410102 Electrónica industrial TR
312510V01 312510103 Electrónica dixital TR
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR
312510V01 312510204 Electrónica de potencia TR
312110V01 312110653 Instalacións de equipos electrónicos OP 15
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312510V01 312510103 Electrónica dixital TR
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR
312510V01 312510204 Electrónica de potencia TR
312410V01 312410102 Electrónica industrial TR
V12G380V01 G380404 Tecnoloxía electrónica OB 83
V12G360V01 G360401 Tecnoloxía electrónica OB 85
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
305010V01 305010773 Electrónica de potencia OP 30
312510V01 312510103 Electrónica dixital TR
312510V01 312510203 Electrónica analóxica TR 15
312510V01 312510204 Electrónica de potencia TR 60
312410V01 312410102 Electrónica industrial TR
312510V01 312510612 Laboratorio de electrónica industrial OP 90

2018/2019

Desenvolvemento dunha estratexia para minimizar a intensidade máxima da batería producida polos quentadores de aire de alta tensión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha etapa de conversión electrónica de potencia para conexión coa rede eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeración do código mediante Simulink Coder para o control dun inversor cunha Zynq-7000 e a súa comparativa cun microcontrolador F28M366. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Deseño de circuíto electrónico de adquisición e actuación para convertedor electrónico de potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño e instalación de sistemas de seguridade nunha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento do software de control para un inversor trifásico mediante código automáticamente xerado para o microcontrolador F28M36x empregando Simulink Coder - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2013/2014

Deseño, montaxe e validación de tarxetas de circuíto impreso para o acondicionamento e proteción de sinais do módulo DS1511 da plataforma de prototipado rápido MicroAutobox II - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007