Pablo Eguía Oller

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
V09G290V01 G290606 Transmisión de calor aplicada OB 0.0
V09G290V01 G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable OB 0.0
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G291V01 G291401 Xestión da enerxía térmica OB 54
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290503 Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable OB 0.0
V09G290V01 G290302 Termodinámica e transmisión de calor OB 0.0
V09G290V01 G290606 Transmisión de calor aplicada OB 0.0
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 50
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 39
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 0.0
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 12
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 25
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 67
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 18
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 32
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 80

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  Mellora da etiqueta enerxética dunha vivenda unifamiliar en Porto do Son - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Electrificación dos consumos de unha vivenda unifamiliar mediante sustitución de caldeira de gasóleo por unha bomba de calor aerotérmica e implementación de unha instalación fotovoltaica de autoconsumo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulacións dinámicas parametrizadas para a optimización enerxética dunha vivenda modular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso do Deep Learning para a modelización térmica e eléctrica dun edificio e a súa aplicación ás enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación enerxética da rede de aire comprimido dunha planta de fabricación de vehículos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de descompensacións nos consumos de calefacción dun edificio de vivendas en bloque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparativa de software de enerxía solar e análise da instalación fotovoltaica da escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade para a mellora da eficiencia enerxética de dous vivendas pareadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Estudo técnico-económico de eficiencia enerxética do sistema de recuperación de calor no hospital Ribera Povisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación de climatización e AQS mediante xeotermia para cámping en O Grove - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de aforro enerxético en complexo de edificios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dos efectos das reformas no edificio da reitorado da U.P.V. desde a perspectiva económica, de confort, de demandas e impacto na pegada de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo da eficiencia enerxética nunha explotación gandeira de vacuno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo económico e ambiental dunha instalación fotovoltaica nunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación de paneis solares fotovoltaicos e redución da pegada de carbono nun ecobarrio situado en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética e propostas de mellora da eficiencia nun centro comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise tecno-económico de sistemas híbridos eólico-undimotriz - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Desenvolvemento e programación dunha ferramenta para o cálculo e representación de estados termodinámicos en SageMath” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Proxecto de execución e simulación en MATLAB/Simulink dun aparcamento solar fotovoltaico de autoconsumo na Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Cálculo, redución e compensación da pegada de carbono dunha explotación gandeira intensiva. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da demanda de calefacción de diferentes tipoloxías construtivas en Galicia segundo o novo Código Técnico da Edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de datos, monitorización e cálculo de parámetros de eficiencia da Biblioteca da Facultade de Ciencias do Mar e Bioloxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e programación dun sistema para a captura e dixitalización de cores empregando o sensor TCS34725 GY-33 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e análise dunha instalación xeotérmica para climatización e ACS nunha vivenda plurifamilar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Automatización e procesado de datos de estacións meteorolóxicas para xeración de arquivos climáticos. Aplicación a simulacions térmicas de edificios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da estratificación do aire e medición con termografía para o estudo do confort térmico: aplicación á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de sistemas de predición meteorolóxica para o estudo do funcionamento de bombas de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio e desarrollo dun plan de mantemento a medida para un parque eólico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Simulación do deseño e dimensionamento dun sistema de captación xeotérmico mediante bomba de calor nunha escola de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría integral nunha industria de fabricación de plásticos galvanizado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Monitor intelixente de consumo eléctrico baseado en Arduino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Monitorización de cargas térmicas mediante placa de hardware libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise ambiental dun edificio monumental en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño e validación experimental dunha cociña mellorada en Nikki - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ferramenta para o cálculo de cargas e demandas térmicas de vivendas unifamiliares. Exemplo e aplicación a instalación xeotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de infiltracións mediante a análise de índices de CO2 en vivendas históricas de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise de rendibilidade e eficiencia de instalacións térmicas en un edificio de vivendas aloxado en diferentes cidades de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun sistema de baixo custo mediante Arduino para medidas de iluminación en alumado exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenrolo dun sistema de adquisición de consumos eléctricos mediante microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de optimización enerxética dunha empresa de frío industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e deseño do sistema de iluminación interior na Facultade de Psicoloxía da UCM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación e dimensionamento dun campo de captación xeotérmica para unha gardería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto para a instalación de AQS por enerxía solar térmica nunha vivenda unifamiliar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Certificación enerxética e analise de mellora dunha vivenda unifamiliar situada na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Calibración do modelo da biblioteca de Ciencias mediante software de simulación paramétrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e proxecto para a mellora do proceso de regasificación do GNL mediante software matemático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio de implantación dunha central de coxeneración para conxunto de edificios de vivendas situado en Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emprego do programa informático E.E.D. para o cálculo e análise dun campo de captación xeotérmica para a Escola de Enxeñaría de Minas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Simulación dunha instalación de calefacción por chan radiante e caldeira de biomasa en edificio residencial emprazado en Nigrán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de Mellora da Eficiencia Enerxética, Confort e Sustentabilida do Insituto de Ensinanza Secundaria Illa de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise enerxético e acondicionamento de centro educativo mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Calificación e mellora da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo enerxético e análise de posible melloras na escola infantil calefactada con bomba de calor xeotérmica mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Director/a en Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos ( Dende 23/10/2021 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )