Patricia Liñares Méndez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2019/2020

Optimización enerxética de vivendas modulares. Caso de estudo: 5 vivendas turísticas no Salnés. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Análise ambiental dun edificio monumental en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise ambiental de edificios universitarios do Campus Universitario de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de datos LiDAR na elaboración de estudos de sostenibilidade enerxética en cidades: análise de potencial para instalacións de enerxía fotovoltaica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de datos LiDAR para a realización de estudos de sustentabilidade urbana. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vivendas prefabricadas con certificación enerxética Passivhaus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rehabilitación sustentable dun centro educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación enerxética dun edificio a rehabilitar no Berbés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de infiltracións mediante a análise de índices de CO2 en vivendas históricas de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Avaliación post-ocupación da Praza de Abastos de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de pontes térmicas en vivendas modulares ecoeficientes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Loxística e transporte na construción modular. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monitorización e análise ambiental do CEIP San Roque de Darbo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado de edificios con tecnología BIM (Building Information Model) a partir de levantamentos LiDAR (Light Detection and Ranging) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
SIX para promocionar a Cultura Marítima - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Auditoria Enerxética de Centros Educativos. Aplicación ao CEIP San Roque de Darbo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monitorización ambiental e eficiencia enerxética en edificios históricos en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación enerxética de edificios con BIM (Building Information Model) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudio enerxético basado nun analizador de redes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diagnose ambiental e análise enerxética na edificación mediante a programación de ferramentas en C++/IDE (Qt Creator) para a automatización de procesos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación enerxética dun centro educativo con OpenStudio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación térmica e lumínica do centro educativo CEIP San Roque de Darbo (Cangas) con Ecotect Analysis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistemas de medición de transmitancia térmica en envolventes. Análise de precisión en sensibilidades. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007