Pio Manuel González Fernández

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M192V01 M192106 Biomateriales avanzados e enxeñaría tisular OB 16
V11M188V01 M188104 Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras OB 3
V11M188V01 M188108 Nanoelectrónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 6
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 46
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 69
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M188V01 M188104 Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras OB 3
V11M188V01 M188108 Nanoelectrónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 6
V04M192V01 M192106 Biomateriales avanzados e enxeñaría tisular OB 16
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 31
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 69
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 7
V02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 8
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 69
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 33
V11M188V01 M188104 Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras OB 3
V11M188V01 M188108 Nanoelectrónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 6
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 33
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 45
V11M188V01 M188104 Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras OB 3
V11M188V01 M188108 Nanoelectrónica: Conceptos, materiais e aplicacións OP 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 33
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 63
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 7
V02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 78
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 78
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 7
V02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 43
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 63
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 7
V02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370102 Física: Física I FB 63
P03G370V01 G370202 Física: Física II FB 48
V02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 7
V02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 8

  2021/2022

  Deseño e desenvolvemento dun software baseado en medidas de espectroscopía Raman para a detección da desmineralización dental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da hipertermia por indución electromagnética en scaffolds con nanopartículas de Fe3O4 para aplicaciones en enxeñería biomédica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actividades manipulativas sobre mecanismos na materia de Tecnoloxía en 2ºESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pontes da comarca do Condado: uso do patrimonio cultural como ferramenta didáctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Un exemplo de educación patrimonial: antiga central hidroeléctrica de Pego Negro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise dos MOOC como recurso para cursos STEM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Flipped Classroom e Youtube aplicados á Tecnoloxía de 3º ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Educación patrimonial: o castelo de soutomaior como recurso educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Tecnoloxía láser para a fabricación de nanomateriais con aplicación en enxeñería biomédica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repasos espaciados, mapas mentais e aula invertida en matemáticas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de creación dun xemelgo dixital da aula obradoiro de tecnoloxía con actividades baseadas nun laboratorio virtual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aprendizaxe baseada en proxectos: unidade didáctica de contidos de electricidade e mecanismos na materia de tecnoloxía (2º ESO) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Proposta didáctica: Ciencia e tecnoloxía na cociña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os materiais e as súas propiedades a través das esculturas de Manolo Paz - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación das destrezas para a tecnoloxía segundo o xénero. A tecnoloxía non é azul. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun novo filamento para impresión 3D con aplicación en enxeñería biomédica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Unidade didáctica de estatística en secundaria: estudo sobre o acoso escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Laboratorio Ambulante: mochila de prácticas de física para a ABAU. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta dunha dinámica de grupo baseada na titoría entre iguais para traballar conceptos relacionados coa presión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Técnica de CO2 supercrítico para a esterilización de biomateriais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Números en forma: Estudio sobre o Método de Aprendizaxe por Descubrimento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Laboratorio invertido de Física - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Un acelerógrafo no peto. Unha aplicación móbil como recurso didáctico en disciplinas STEM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007