Raúl Iglesias Blanco

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V03 M102113 Patoloxía en acuicultura OB 10
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V11M085V02 M085104 Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. OB 3
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098301 Prácticas Externas OB 0.0
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 28
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 11
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 8
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 50
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 10
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 16
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 11
V02M102V02 M102208 Enfermidades en Peixes OP 8
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 1
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 8
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 8
LEEV01 310110030 Parasitismo e xestión pesqueira: Aspectos aplicados LE 20
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 50
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M015V02 M015313 Enfermidades de Peixes OP 8
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 50
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 310110030 Parasitismo e xestión pesqueira: Aspectos aplicados LE 0.0
V02M015V02 M015312 Enfermidades en Invertebrados OP 9
V02M015V02 M015313 Enfermidades de Peixes OP 10
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0

2019/2020

Intervención dos fenilpropanoides da parede celular do millo na resistencia ao taladro. Novas aproximacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Valoración de diferentes métodos para a detección do mixozoo Kudoa en musculatura de peixes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización termofísica de mesturas de microalgas para o seu posible uso en dermatoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efecto de inhibidores de desacetilasas de histonas e axentes que alteran a metilación do DNA sobre a capacidade embrioxénica no xénero Camellia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo in vitro do potencial biofiltrador dos bivalvos como estratexia para reducir a presencia de formas parasitarias infectivas na acuicultura. - Trabal...
Estudo da diversidade bacteriana con potencial de acción antimicrobiana presente en mostras de solos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nematodos anisákidos en pescado de baixura: Valoración do risco potencial asociado ó seu consumo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estudo da neoplasia diseminada na especie Venus verrucosa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Variabilidade espazo-temporal do metabolismo da biomasa eo zooplancton nas augas costeiras do Mediterráneo español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Técnica de CO2 supercrítico para a esterilización de biomateriais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efecto da auranofina e das nanopartíclas de prata sobre o ciliado Philasterides dicentrarchi, axente causal da escuticociliatosis do rodaballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Detección de parásitos de importancia sanitaria e comercial en peixe sapo branco (Lophius piscatorius) mediante diferentes técnicas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicacións ambientais da biotecnoloxía amarela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Análise de parasitos de importancia clínica e comercial no bocarte europeo (Engraulis encrasicolus) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estratexias para o incremento da capacidade embrioxénica da vide (Vitis vinifera L. cv Mencía) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Oceanografía e Lingulodinium polyedrum na ría de Ares-Betanzos dende 1933 ata 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

ANÁLISE DE PARASITOS DO CARACOL Helix aspersa NUNHA EXPLOTACIÓN DE HELICICULTURA DE GALICIA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parasitos de importancia económico-sanitaria en produtos da pesca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A contaminación por parasitos zoonóticos de orixe canina en parques públicos do Concello de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Manipulación de alimentos: elaboración de fichas-guía para o control dos principais patóxenos de transmisión alimentaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Delegado/a en Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa) ( Dende 01/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )