Roberto Ignacio Fernández López

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M195V01 M195102 Contratación pública e fiscalidade dos servizos de auga urbana OB 10
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 16
O03M110V11 M110213 Práctica Tributaria OB 8
O03M110V11 M110215 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 31
O03M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 20
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 20
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 23
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 36
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 41
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 76
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 9
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 76
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 4
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 79
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 56
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 29
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 0.0
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  O principio de especialidade nos procedementos de comprobación limitada e inspección tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2021/2022

  O período executivo na recadación tributaria: apertura e efectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O procedemento sancionador en materia tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O alcance das sentenzas do Tribunal Constitucional en materia tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As obrigas de información tributaria dos notarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os puntos de conexión no Imposto sobre Sucesións e Doazóns - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo relativas ao Imposto sobre o Incremento de Valor do Solo Urbano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A residencia fiscal no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Reforma do imposto sobre o patrimonio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A responsabilidade tributaria dos administradores das sociedades mercantís - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As criptomoedas dende a perspectiva da imposición directa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  As dietas para gastos de viaxe na imposición sobre a renda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A unidade familiar no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2019/2020

  Os fins extrafiscais do Canon Eólico de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O controvertido canon sobre a produción de enerxía hidroeléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os axustes extracontables no Imposto sobre Sociedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A progresividade no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Consecuencias tributarias das formas de financiación da empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  As fronteiras entre a comprobación limitada e o procedemento inspector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O usufructo dende a perspectiva da imposición directa das persoas físicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A condonación da débeda tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O poder tributario das entidades locais ante a protección do medio ambiente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  a responsabilidade por infraccións tributarias no exercico da abogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O devengo do IVE no exercicio da avogacía por persoa física. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  A tramitación de liquidacións tributarias ante indicios de delito contra a Facenda Pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As especialidades tributarias do dereito civil de Galicia en materia sucesoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consecuencias tributarias da amnistía fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O acceso ao domicilio das persoas xurídicas por a Inspección dos Tributos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As obrigas informativas tributarias e antiblanqueo para os profesionais da avogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  A iniciación do procedemento de inspección tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A sucesión dos procedementos de verificación de datos e comprobación limitada sobre un mesmo contribuínte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O segredo profesional como límite á información tributaria de terceiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consecuencias tributarias do incumprimento sustancial de obrigacións contables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A retroactividade no Dereito tributario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007