Rosa Devesa Rey

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382102 Química: Química FB 142
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 0.0
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382102 Química: Química FB 134
P52G382V01 G382108 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 38
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 30
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 102
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 94
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 64
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 136
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381207 Tecnoloxía medioambiental OB 20
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 97
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 88
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 140.00
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 102.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380205 Química: Química FB 134.00
P52G380V01 G380504 Enxeñaría de materiais OB 160.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380504 Enxeñaría de materiais OB 47.00
P52G380V01 G380205 Química: Química FB 72.00

  2022/2023

  Fabricación de materiais para a eliminación de residuos en medios acuosos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación e comparación dos métodos experimentais Box-Behnken e Taguchi na análise do comportamento de membranas de resina e filamentos de impresión 3D fronte á humidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación e comparación dos métodos experimentais Box-Behnken e Taguchi na análise do comportamento de membranas de resina e filamentos de impresión 3D fronte á humidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento combinado de adsorción e oxidación para a eliminación de compostos coloreados en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Valorización de residuos téxtiles para a obtención de ácido poliláctico (PLA) e a súa utilización na impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dispositivo de fabricación de filamentos, baseados en subproductos téxtiles, para impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación dun biorreactor para a eliminación de compostos farmacéuticos e nutrientes en augas residuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Preparación de arxilas sintéticas para o tratamento de augas contaminadas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais para o Laboratorio de Docencia de Química - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xestión da presenza de radón en lugares de traballo: determinación de concentracións e avaliación de riscos na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Recuperación de fosfatos de augas residuais con zeolitas en ensaios en descontinuo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais para o Laboratorio de Aparellos Auxiliares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento das augas residuais da Escola Naval Militar por medio de microalgas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Remediación do solo mediante o uso de radiación microondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Produción de bioelectricidade a partir de residuos da industria vitivinícola: deseño do proceso e selección de parámetros. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Establecemento dun modelo para a identificación das fontes de contaminación por fosfatos nun ecosistema acuático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e avaliación da corrosión en aceiros navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Reutilización de augas grises e posible tratamento para a implementación en buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Preparación de hidroxeles inhibidores da corrosión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización de limpeza eletrolítica de substratos de metal oxidado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Criterios de sostenibilidade nas certificacions LEED, BREEAM e VERDE para o uso de pinturas, recubrimientos e TVOCs en edificacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Uso de adsorbentes para a depuración de augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proceso de mellora da depuración de augas da piscina da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación electrolítica de pezas de aceiro oxidadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da eliminación de partículas en suspensión en auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007