Santiago Rafael Urréjola Madriñán

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382108 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 150
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 0.0
P52G382V01 G382102 Química: Química FB 54
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G382V01 G382108 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 94
P52G382V01 G382102 Química: Química FB 62
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 44
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 94
P52G381V01 G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 28
P52G381V01 G381506 Actividade formativa complementaria OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 80
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 2
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 2
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 108
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381991 Traballo fin de grao OB 0.0
P52G381V01 G381302 Enxeñaría dos materiais OB 16
P52G381V01 G381108 Química: Química FB 66
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 2
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 2
P52G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P52G380V01 G380504 Enxeñaría de materiais OB 36
P52G380V01 G380205 Química: Química FB 62
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120102 Mantemento e Medioambiente na Automoción OB 2
P52G380V01 G380205 Química: Química FB 32
P52G380V01 G380504 Enxeñaría de materiais OB 95

  2022/2023

  Uso de residuos mariños como cargas na formulación de pinturas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental dunha planta piloto de depuración de augas baseada en adsorción para o tratamento de augas en buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Aplicación dun sistema de oxidación fotoquímica e ozono á degradación de pesticidas en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Análise e documentación dos requirimentos funcionais e estruturais para o desarrollo dunha aplicación da xestión académica do Centro Universitario da Defensa (CUD) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun reactor tubular de oxidación fotoquímica a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun sistema de absorción a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun sistema de absorción a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Influencia da concentración de contaminantes na eficiencia da purificación por métodos fotoquímicos de augas coloreadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento das augas residuais da Escola Naval Militar por medio de microalgas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Eliminación de contaminantes en augas sanitarias por métodos fotoquímicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación de fosfatos de augas residuais con zeolitas en ensaios en descontinuo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Aplicación da tecnoloxía de oxidación fotoquímica á descontaminación de auga do muelle portuario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, fabricación e proba de celas de combustible microbianas elaboradas mediante técnicas de Impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elaboración dun plan de traballo para a eliminación do amianto nos edificios da Escola Militar Naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da aplicación do campo eléctrico para a mellora da fitorremediación dos solos contaminados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Selección de residuos orgánicos como adsorbentes de baixo custo para a eliminación de contaminantes en augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e avaliación da corrosión en aceiros navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fitorremediación e electrorremediación de chans contaminados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha ferramenta para estimar a distancia de risco a sotavento (DHD) para diferentes axentes químicos de uso militar (CWA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Desenvolvemento dunha ferramenta para estimar a distancia de risco a sotavento (DHD) para diferentes axentes químicos de uso militar (CWA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación de chans contaminados en campos de tiro por electrorremediación e fitorremediación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación e tratamento de superficie (TTS) de pezas utilizadas na práctica da determinación do módulo de elasticidade no CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo das propiedades mecánicas de materiais compostos de Grafeno na impresión 3D. Aplicacións na Defensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Avaliación da fitorremediación mellorada con corrente eléctrica para a recuperación de chans contaminados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Reutilización de augas grises e posible tratamento para a implementación en buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da corrosión en armaduras de formigón por medio da medición do campo potencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da corrosión en armaduras de formigón por medio da medición do campo potencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización de limpeza eletrolítica de substratos de metal oxidado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Uso de adsorbentes para a depuración de augas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recuperación electrolítica de pezas de aceiro oxidadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proceso de mellora da depuración de augas da piscina da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da eliminación de partículas en suspensión en auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007