Susana Lagüela López

Externo

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143218 Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble OP 13
O02M143V03 M143108 Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural OB 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143218 Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble OP 13
O02M143V03 M143108 Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural OB 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143218 Técnicas non destructivas para a avaliación do patrimonio cultural inmoble OP 11
O02M143V03 M143108 Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8
O02M143V01 M143108 Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural OB 9
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151101 Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica OP 8
V09M151V01 M151105 Visualización de Información Espacial OB 36
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M151V01 M151105 Visualización de Información Espacial OB 36
O02M143V01 M143110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial OB 8

2019/2020

Avaliación de técnicas para a xeración de modelos de información de edificios, BIM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mapeado solar de redes de transporte: rede ferroviaria de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inspección termográfica e etiquetado de patoloxías construtivas en infraestruturas para adestramento de redes neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción de propiedades termofísicas para a axuda ao diagnóstico de patoloxías e á evolución de implantes en ósos a partir da detección de imaxes termográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Análise comparativo de estratexias de xeolocalización de dispositivos móbiles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun dispositivo portable para modelado de interiores. SLAM 3D. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A imaxe dixital nas bandas non visibles para a diagnose e análise de bens culturais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Control de Deformacións Mediante Procesado de Información Radar Captada con Satélites - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Análise da integración dun sensor termográfico de baixo custo en sistema móvil de inspección. Determinación de frecuencias de adquisición, xeometría e solapes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de aceite como contaminante en augas a partir de termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de augas mediante a correlación de parametros físico-quimicos e termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de contaminantes de solo por ensaios convencionais e posibles correlacións coa sua emisividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desarrollo de conversor de conjuntos de planos agrupados por unidades térmicas en modelos 3D en formato gbXML. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Deseño de instalación xeotérmica con captador vertical para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Auditoria Enerxética de Centros Educativos. Aplicación ao CEIP San Roque de Darbo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Renovación da instalación térmica do CEIP San Roque de Darbo en Cangas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Sistemas de medición de transmitancia térmica en envolventes. Análise de precisión en sensibilidades. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de infiltracións de aire en edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007