Susana María Reboreda Morillo

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 35
O02M144V01 M144101 Prospección Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144103 Procesado e Xestión da Evidencia Arquelóxica OB 0.0
O02M144V01 M144104 Identificación e Estudo de Materiais Arqueolóxicos OB 0.0
O02M144V01 M144105 Paleoambiente e Arqueoloxía OB 0.0
O02M144V01 M144106 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144107 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade OB 0.0
O02M144V01 M144108 Arqueoloxía Teórica OP 0.0
O02M144V01 M144109 Metodoloxía da Historia das Relixións Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144110 Introdución á Historia Antropolóxica do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144203 Modelado de Información en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144204 Teoría Arqueolóxica OP 0.0
O02M144V01 M144206 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144209 A Romanización en Occidente: as Transformacións dos Pobos Indíxenas OP 0.0
O02M144V01 M144210 Epigrafía Clásica e Historia da Moeda OP 0.0
O02M144V01 M144211 Metodoloxía da Historia das Relixións: Prehistoria e Antigüidade OP 0.0
O02M144V01 M144212 Modelos Antropolóxicos para o Estudo das Sociedades Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144213 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 0.0
O02M144V01 M144215 Prácticas Externas OP 0.0
O02M144V01 M144216 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M144V01 M144217 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M144V01 M144218 Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187102 Prospección OB 0.0
O02M187V01 M187103 Paleoambiente e arqueoloxía OB 0.0
O02M187V01 M187104 Procesado e xestión da evidencia arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187105 Iniciación á investigación en arqueoloxía e ciencias da Antigüidade OB 0.0
O02M187V01 M187106 Patrimonio arqueolóxico e sociedade OB 0.0
O02M187V01 M187108 Arqueoloxía da paisaxe OP 0.0
O02M187V01 M187111 Arqueobotánica OP 0.0
O02M187V01 M187112 A romanización en Occidente OP 0.0
O02M187V01 M187113 Historia das relixións antigas OP 0.0
O02M187V01 M187114 Historia antropolóxica do mundo antigo OP 0.0
O02M187V01 M187115 Fontes literarias para a historia do mundo clásico OP 13
O02M187V01 M187201 Legislación e xestión da actividade arqueolóxica OB 0.0
O02M187V01 M187202 Prácticum OB 0.0
O02M187V01 M187205 Tecnoloxías xeoespaciais na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187206 Cultura material medieval e moderna OP 0.0
O02M187V01 M187207 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M187V01 M187208 Necrópolis e restos humáns OP 0.0
O02M187V01 M187209 Técnicas instrumentais e cronolóxicas na arqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187210 Zooarqueoloxía OP 0.0
O02M187V01 M187211 Epigrafía latina OP 0.0
O02M187V01 M187212 Historia da arte grega OP 0.0
O02M187V01 M187213 Formas políticas da Antigüidade grecorromana OP 0.0
O02M187V01 M187214 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
O02M144V01 M144105 Paleoambiente e Arqueoloxía OB 0.0
O02M144V01 M144106 Lexislación e Xestión da Actividade Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144107 Patrimonio Arqueolóxico e Sociedade OB 0.0
O02M144V01 M144108 Arqueoloxía Teórica OP 0.0
O02M144V01 M144109 Metodoloxía da Historia das Relixións Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144110 Introdución á Historia Antropolóxica do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144101 Prospección Arqueolóxica OB 0.0
O02M144V01 M144103 Procesado e Xestión da Evidencia Arquelóxica OB 0.0
O02M144V01 M144203 Modelado de Información en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144204 Teoría Arqueolóxica OP 0.0
O02M144V01 M144205 Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental OP 0.0
O02M144V01 M144206 Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía OP 0.0
O02M144V01 M144209 A Romanización en Occidente: as Transformacións dos Pobos Indíxenas OP 0.0
O02M144V01 M144210 Epigrafía Clásica e Historia da Moeda OP 0.0
O02M144V01 M144211 Metodoloxía da Historia das Relixións: Prehistoria e Antigüidade OP 0.0
O02M144V01 M144212 Modelos Antropolóxicos para o Estudo das Sociedades Antigas OP 0.0
O02M144V01 M144213 Fontes Literarias para a Historia do Mundo Antigo OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02M144V01 M144215 Prácticas Externas OP 0.0
O02M144V01 M144216 Traballo Fin de Máster OB 0.0
O02M144V01 M144217 Arqueoloxía de Mesopotamia OP 0.0
O02M144V01 M144218 Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 30
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G251V01 G251905 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
O02G251V01 G251302 Historia: Fontes de información en humanidades FB 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 30
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G251V01 G251905 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
O02G251V01 G251501 Historia antiga da Península Ibérica OB 10
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 0.0
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 0.0
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 10
O02G250V01 G250901 Epigrafía e numismática OP 0.0
O02G251V01 G251303 Historia antiga universal OB 50
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M144V01 M144214 Iconografía e Mitoloxía Clásicas OP 13
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 50
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 0.0
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 0.0
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 50
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 16
O02M103V01 M103102 Espazo, Mito e Realidade Histórica na Grecia Antiga OP 25
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
102411V01 102411222 Historia antiga de Galicia OB 0.0
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 0.0
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 45
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
O02M103V01 M103102 Espazo, Mito e Realidade Histórica na Grecia Antiga OP 25
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02G250V01 G250902 Historia antiga do noroeste da Península Ibérica OP 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
102411V01 102411222 Historia antiga de Galicia OB 0.0
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 45
102411V01 102411803 Curso monográfico de historia antiga OP 0.0
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 45
102411V01 102411101 Historia antiga I TR 0.0
102411V01 102411102 Historia antiga II TR 0.0
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02G250V01 G250501 Historia antiga da Península Ibérica OB 0.0
O02M103V01 M103102 Espazo, Mito e Realidade Histórica na Grecia Antiga OP 25
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02G250V01 G250302 Historia antiga universal OB 65
O02M054V01 M054102 Espazo, Mito e Realidade Histórica na Grecia Antiga OP 15
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 30
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
102411V01 102411101 Historia antiga I TR 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
181110V01 181110817 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
102411V01 102411101 Historia antiga I TR 0.0
102411V01 102411422 Introdución ao estudo de fontes epigráficas e numismáticas OB 0.0
102411V01 102411811 Historia das relixións da antigüidade OP 0.0
O02M054V01 M054102 Espazo, Mito e Realidade Histórica na Grecia Antiga OP 25
M56V01M010V01 M010104 Historia das Mulleres: A Posición da Muller dende a Historia OP 0.0

2018/2019

A causalidade da Guerra do Peloponeso segundo Tucídides - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relixión na Polis: Atenea a través das fontes antigas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Divinidades indíxenas e romanización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Afrodita: unha deusa singular do panteón grego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise iconográfico dos signos zodiacales actuais no Mediterráneo antigo: un estudo comparativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Mitoloxía comparada: Semellanzas e Diferenzas entre divinidades Gregas e Exipcias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A morte na Ilíada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Apolo: orde e caos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un monopolio femenino: as vestais en Roma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ciclo vital da muller na Antiga Grecia a través da iconografía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Guerras Médicas: análise da visión de Heródoto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A Administración e Facenda romanas na Hispania imperial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A muller na Antiga Grecia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comparación Mitolóxica: Grecia e a India - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As Mulleres na Antiguedade. O exemplo de Roma - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A muller segundo a mitoloxía grega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A morte e o Máis Alén na Península Itálica durante a República Romana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Concepto de Polis e cidadania na Grecia antiga. O exemplo do Ática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

"O exército no antigo Exipto" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os lugares de culto na antiga Grecia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 04/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )

Decano/a en Facultade de Historia ( Dende 15/12/2017 )

Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 12/12/2016 )