Axudas

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Presidencia

 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero
  Xerenta

Secretaría

 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais
  Campus de Vigo

Xunta de PAS funcionario

 • Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñería Forestal
  Campus de Pontevedra
 • María José Ríos Santomé
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio
  Campus de Vigo
 • José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo de PAS
  Campus de Vigo

Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense

 • Carlos Román Lago
  Biblioteca Central
  Campus de Vigo
 • José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio
  Campus de Vigo
 • Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central
  Campus de Ourense

Xunta de PDI funcionario

 • Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  Campus de Vigo
 • María Montero Muñoz
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Campus de Vigo
 • Miguel González Loureiro
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Campus de Vigo

Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense

 • Nicolás Ramós Berdullas
  Facultade de Química
  Campus de Vigo
 • Pedro González Santamaría
  Escola de Enxeñería Industrial
  Campus de Vigo

A continuación podes consultar as actas da Comisión do Plan de Pensións

Ver as actas


 
 

 

Pola promotora

 • José María Martín Moreno
  Representante na Comisión de control do fondo de pensións 
 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero
  Xerenta
 • Ángel Nieto Rodríguez
 • María de las Mercedes Carracedo Durán
 • Marta Cogolludo Fernández
  Xefa da Sección de Retribucións e Seguridade Social
  Secretaria


Polos partícipes

 • Cándido Pérez Betanzos
 • María Montero Muñoz 
  Representante na Comisión de control do fondo de pensións
 • Miguel González Loureiro
 • Luis J. Olivares Requejo
 • Pedro González Santamaría
   

A continuación podes consultar as actas da Comisión do Plan de Pensións

Ver as actas

 

Por Resolución Reitoral de data 8 de novembro de 2022 adxudícase á empresa "ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." o contrato correspondente á póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/12/2022-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial, e o resto do persoal docente e investigador laboral financiado con cargo ás aplicacións orzamentarias 0000 421S 140.06,140.08, 140.09).
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado e persoal técnico de programas financiados con cargo á aplicación orzametaria 0000 421S 143.01).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9000 €
Falecemento por accidente 18 000 €
Falecemento por accidente de circulación 27 000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez absoluta permanente por calquera causa   9000 €
Invalidez absoluta permanente por accidente 18 000 €
Invalidez absoluta permanente por accidente de tráfico 27 000 €
Grande invalidez permanente por calquera causa   9000 €
Grande invalidez permanente por accidente 18 000 €
Grande invalidez permanente por accidente de tráfico 27 000 €

Os ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez ata 3000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de grande invalidez por calquera causa ata 6000 €
Gastos de enterro ata 3000 €
Reembolso de gastos por próteses de invalidez permanente absoluta ou grande invalidez ata 6000 €

 

Documentación

 

 

Máis información:

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 578
consultanomina@uvigo.gal