Xose Constenla Vega

Profesor/a axudante doutor/a

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110601 Aprendizaxe das ciencias sociais OB 120
O05G120V01 G120503 Didáctica das ciencias sociais OB 105

2018/2019

“O valor educativo do concepto de paisaxe na obra non literaria de Otero Pedrayo e a súa importancia na aprendizaxe das Ciencias Sociais na etapa de Educación Infantil” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A cidade dos nenos como proposta didáctica en Educación Primaria: deseño dunha proposta educativa para Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia de Antonio Fraguas no coñecemento patrimonial na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tratamento didáctico do 'Imperialismo' nos manuais de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Inclusión das ciencias xurídicas na educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A situación da Prehistoria e a Historia Antiga en Galicia na ensinanza secundaria postobrigatoria: análise de diferentes manuais de Historia de 2º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Educación Afectivo Sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Algunhas ideas para a educación que ven. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O estudo do contorno na educación infantil a través dos valores do camiño de Santiago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estudo de caso sobre o acoso escolar dentro dun centro educativo: programa KIVA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O desenvolvemento socio-afectivo do alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O coñecemento do contorno a través dos xogos tradicionais en Galicia: análise e contextualización. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre proxectos de fomento da educación para a Paz: Unha comparativa europea e internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A muller na Historia a través dos libros de texto e o alumnado de 1º de Bacharelato. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A emigración galega a América en clave de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“A construción da identidade nacional española nos libros de texto de 2º de Bacharelato” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A arte incompleta: a ausencia de mulleres vanguardistas na arte da E.S.O. e Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Unha aproximación ás saídas didácticas como recurso educativo na Educación Primaria: beneficios e aspectos organizativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino do antisemitismo nazi na Ensinanza Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O tratamento da interculturalidade na Idade Media. Unha experiencia didáctica con alumnos de 2º da E.S.O. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A transmisión de estereotipos de xénero a través dos libros de texto de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao nome das rúas en Xinzo de Limia: unha visión educativa e de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproxímación á realidade educativa dos colexios rurais en Galicia:CRA Amencer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Por unha escola sen muros: urbe contemporánea e Cidades Educadoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica á construción da "biografía espacial" na Educación Primaria (4º) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á Expresión Corporal como fonte de aprendizaxe das categorías espazo-temporais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
¿Dónde está el agua en Ourense? (Proposta de Intervención). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e a súa influencia no contexto educativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Unha aproximación ao tratamento didáctico da seguridade vial na escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha aproximación á influencia das novas tecnoloxías (móbil, ordenador, tableta e Internet) na comunicación cara a cara entre os nenos e nenas: o caso do CEIP Praza de Barcelos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha análise comparativa dos libros de texto de primaria: o caso das ciencias sociais (6º EXB - 6º LOMCE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao fenómeno da música infantil en Galicia a través dos premios Martín Códax - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Descubrindo o cine en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A violencia de xénero en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Aproximación á violencia de xénero. Algunhas consideracións para a súa erradicación dende a escola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica á relación familia-fracaso escolar. Unha revisión bibliográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Organización e función educativa das aulas hospitalarias. Aproximación ó caso concreto da CA de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007