Documentos e formularios

Formularios

FORMULARIO DE RECOLLIDA DE DATOS PARA PERSOAL DE NOVA INCORPORACIÓN (DOCX)30.98 KB

Política de prevención de ríscos laborais

Plan de prevención de riscos laborais

PPRL-01 Documentación e control dos documentos

PPRL-02 Control dos rexistros

PPRL-03 Identificación e cumprimento de requisitos legais e outros requisitos

PPRL-04 Identificación de perigos e avaliación de riscos

PPRL-05 Planificación da actividade preventiva

PPRL-06 Comunicación, participación e consulta

PPRL-07 investigación de incidentes

PPRL-08 Coordinación de actividades empresariales

PPRL-09 Condicións laborais do centro de traballo

PPRL-10 Condicións laborais dos traballos

PPRL-11 Vixilancia da saúde

PPRL-12 Competencia, formación e toma de conciencia

PPRL-13 Preparación e resposta ante emerxencias

PPRL-14 Traballos especiais

PPRL-15 Non conformidades, accións correctivas e accións preventivas 

PPRL-16 Auditorías internas 

PPRL-17 Revisión do sistema 

PPRL-18: Adaptación ou cambio de posto de traballo por razóns de protección da saúde 

PPRL-19 Actuacións ante conflitos interpersoais e de acoso no traballo 

PPRL-20 Equipos de protección individual

PPRL-21 Protección da maternidade: adaptación ou cambio de posto de traballo

 

Fichas

Información dos riscos para a traballadora de oficina durante o embarazo ou lactación882.23 KB Información dos riscos para a traballadora docente de aula e despacho durante o embarazo ou lactación981.67 KB Especificación mínimas das cadeiras para traballos con PVD307.33 KB pantallas de visualización de datos (PVD)238.8 KB Traballos de limpeza nos laboratorios e talleres do CACTI-Vigo104.02 KB Riscos biolóxicos1.86 MB Cámara fría1.29 MB Lámpada ultravioleta643.19 KB Ferramentas manuais960.67 KB manipulación manual de cargas2.17 MB serra caladora1.43 MB trade de columna864.91 KB escadas1.62 MB sistema anticaídas (arnés)246.54 KB produtos químicos3.26 MB ácido fluorhídrico4.8 MB bromuro de etidio1.67 MB manipulación e transporte de nitróxeno liquído1.55 MB ciclohexano2.31 MB dioxano3.53 MB Transporte de persoal e equipos en traballos forestais1022.92 KB Talladura ou corte en traballos forestais1.62 MB poda en traballos forestais1.76 MB aplicación de praguicidas1.54 MB traballos en espazos confinados1.85 MB compresores1.29 MB traballos de soldadura con estaño ou cobre1.58 MB traballos en atmósferas explosivas2.2 MB traballos de soldadura con arco1.73 MB botellas e botellóns de gases2.43 MB traballos con laser2.45 MB

Manuais, guías e procedementos

Manual de seguridade e saúde durante a exposición a produtos fitosanitarios1.37 MB TELETRABALLO. CONSELLOS PARA TRABALLAR DENDE CASA DE FORMA SAUDABLE661.46 KB