Eleccións de representantes de estudantes ao Claustro Universitario

O Claustro Universitario é o máximo órgano de representación e de control da comunidade universitaria

Claustro Universitario