Vicerreitoría de Investigación

Vicerreitora de Investigación UVigo María Belén Rubio

María Belén Rubio
Vicerreitora

É catedrática de Estratigrafía do Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Universidade de Vigo.
Profesora na Universidade de Vigo desde o ano 1991, impartiu docencia en grao, mestrado e doutoramento. Na actualidade, é coordinadora do mestrado universitario en Oceanografía e ten dirixido cinco teses de doutoramento e sete teses de licenciatura ou mestrado.

Como investigadora, con catro sexenios de investigación, pertence ao grupo de Xeoloxía Mariña e Ambiental, centrando o seu labor investigador no estudo da sedimentoloxía de ambientes costeiros e mariños profundos, con énfase na contaminación por metais, nos cambios diaxenéticos e na evolución paleoambiental e paleoclimática. 
Publicou máis dun centenar de artigos científicos e participou en máis de 40 proxectos de investigación, en sete deles como investigadora principal.

No ámbito da xestión, foi secretaria de departamento durante máis de 12 anos, participou en comisións de avaliación de proxectos, de profesorado, de bolsas etc. Ten experiencia en organización de congresos, seminarios e xornadas, tendo participado na organización de oito congresos internacionais.

 • Daniel Rey García
  Director do Campus do Mar + CIM
  +34 986 813 597
  dir.campusdomar@uvigo.gal
 • Jorge Pérez Juste
  Director do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI)
  +34 986 612 132
  dircacti@uvigo.gal
 • Jorge Luis Bueno Alonso
  Director do Servizo de Publicacións
  +34 986 812 235
  dirsep@uvigo.gal
 • Miguel Ángel Correa Duarte
  Director do Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO)
  +34 986 812 128
 • José Manuel García Estévez
  Director da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)
  +34 986 815 700
  ecimat@uvigo.gal
 • Yolanda Faro Chamadoira
  Secretaría
  +34 986 813 597
  vicinv@uvigo.gal
 • Ana Mª Bernabeu Tello
  Directora da Área de Investigación
  dir.inv@uvigo.gal

 • O deseño e a implantación de políticas que fomenten a investigación de excelencia e a súa difusión á sociedade.
 • A promoción, avaliación e recoñecemento das actividades de investigación.
 • As relacionadas coas diferentes convocatorias de axudas e de bolsas de investigación.
 • As relativas á Biblioteca Universitaria e ao Servizo de Publicacións.
 • As de realización de propostas de equipamento de centros de investigación e as de xestión e coordinación dos recursos de investigación en coordinación coa Vicerreitoría de Transferencia.
 • As correspondentes aos institutos universitarios, centros singulares e agrupacións estratéxicas de investigación en coordinación coa Vicerreitoría de Transferencia.
 • A proposta, a formalización e a contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional como internacional, en coordinación coa Vicerreitoría de Transferencia.
 • As relacionadas coa planificación, a coordinación e a execución de políticas e accións relativas ao Campus do Mar, en coordinación coa Vicerreitoría de Transferencia e dentro do marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal