Organigrama do goberno da Universidade de Vigo

 

Organigrama

 

Reitoría

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Reitor Manuel Joaquín Reigosa Roger 986 813 590 sreitor@uvigo.gal
Sostibilidade Adxunto ao reitor  Jacobo Porteiro Fresco   porteiro@uvigo.gal 
Transformación Dixital Adxunto ao reitor Martín López Nores   mlnores@uvigo.gal
Unidade de Convivencia e Xestión Positiva de Conflitos Directora Francisca Fariña Rivera   francisca@uvigo.gal
Protección de Datos Delegado Miguel Á. Michinel Álvarez   dpd@uvigo.gal
Inspección de Servizos Dirección     inspeccion@uvigo.gal
Unidade de Igualdade de Oportunidades Directora  Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.gal
Ciug Delegado do reitor  Iván Area Carracedo    area@uvigo.gal

Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación

ÁREA  CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Belén Rubio Armesto 986 130 257 vicinv@uvigo.gal
Área de Investigación Directora  Ana María Bernabeu Tello 986 130 292 dir.inv@uvigo.gal
Servizo de Publicacións Director  Jorge Luis Bueno Alonso 986 812 235 dirsep@uvigo.gal
Campus do Mar + CIM Director  Daniel Rey García   986 130 258 dir.campusdomar@uvigo.gal
CIM Subdirector  José Ramón Gómez Gesteira 988 387 232 mggesteira@uvigo.gal
Campus Tecnolóxico Director  Daniel Villanueva Torres 669 523 265 dir.vigotec@uvigo.gal
CACTI Directora  Sandra Bolaño García  986 812 274 dircacti@uvigo.gal
CINBIO Director  Miguel Ángel Correa Duarte 986 130 140 dircinbio@uvigo.gal
  Subdirectora  Diana Valverde Pérez 986 130 140 dianaval@uvigo.gal
atlanTTic Director  Martín Llamas Nistral 986 813 810 atlanttic@uvigo.gal
  Subdirectora  Yolanda Blanco Fernández 986 813 463 yolanda@det.uvigo.gal
ECIMAT Director  José Manuel García Estévez 986 815 700 ecimat@uvigo.gal
CINTECX Director  María Concepción Paz Penín 986 813 754 dircintecx@uvigo.gal
  Subdirector  Félix Quintero Martínez 986 812 216 fquintero@uvigo.gal
CISPAC Secretario  Xavier Simón Fernández 986 812 512 xsimon@uvigo.gal
ECOBAS Director  Xabier Labandeira Villot 986 812 518 ecobas@uvigo.gal
Instituto de Agroecoloxía e Alimentación Director   David Fernández Calviño  988 368 888 davidfc@uvigo.gal
  Secretaria Adela Sánchez Moreiras 986 812 606 adela@uvigo.gal
Instituto de Física e Ciencias Aeroespaciais Director Ángel Paredes Galán 988 387 251 angel.paredes@uvigo.gal
  Secretaria Elena Martín Ortega 986 812 606 emortega@uvigo.gal
Instituto de Xustiza e Xénero Directora Inés Iglesias Canle 988 368 845 ines@uvigo.gal
  Secretaria Rosa María Ricoy 986 802 029 rricoy@uvigo.gal
Área de Proxectos Internacionais de Educación Directora  Eva Garea Oya 986 813 954 dir.edu.opi@uvigo.gal
Área de Proxectos Internacionais de Investigación Directora Sabela González Panizo 986 818 639 dir.inv.opi@uvigo.gal

Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitor José Luis Míguez Tabarés 986 813 440 vicplan@uvigo.gal gal
Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais Director José Carlos Caamaño Martínez 986 130 254 dir.infraestruturas.prl@uvigo.gal
Oficina de Medio Ambiente Directora Delfina Couce Fortúnez 986 8138 83 oma2@uvigo.gal
Área de Innovación Administrativa Director Manuel Pérez Cota 986 813 602 dir.innovadm@uvigo.gal
Área de Xestión das Infraestruturas Director técnico de Obras, Instalacións e Infraestruturas Héctor Álvarez Arias 986 811 969      director.tecnico.obras@uvigo.gal

Vicerreitoría de Titulacións e Innovación Docente

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitor Alfonso Lago Ferreiro 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Área de Calidade Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.gal
Área de Análise Estratéxica Docente Director Miguel Rodríguez Pérez 986 812 039 direc.analiseestratexica@uvigo.gal
Área de Titulacións Director David Patiño Vilas 986 813 433 direc.titulacions@uvigo.gal
Eido Director Antonio Collazo Fernández   eido.dir@uvigo.gal
  Subdirector Ignacio Pérez Juste   eido.subdir@uvigo.gal 
  Secretario académico Juan Pablo Hervés Beloso   eido.sec@uvigo.gal
Centro de Posgrao e Formación Permanente Directora María José Moure Rodríguez 986 130 252 cpfp.direccion@uvigo.gal
  Subdirector Fernando Cerdeira Pérez 986 130 255 cpfp.subdireccion1@uvigo.gal
  Subdirector Santiago Salvador Gimeno 986 130 255 cpfp.subdireccion2@uvigo.gal
  Secretario e director de área Alejandro Cadabón Martínez 986 130 303 cpfc.secretaria@uvigo.gal
Programa de Maiores Coordinadora xeral Carmen M.ª Abreu Fernández   cpmvigo@uvigo.gal
  Coordinadora no campus de Pontevedra Ana Acuña Trabazo   ganime@uvigo.gal
  Coordinadora no campus de Ourense Alma María Gómez Rodríguez   cpmourense@uvigo.gal

Vicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Patricia Valcárcel Fernández 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Área de Profesorado Directora María José Lorenzo Martínez  986 813 763 direc.profesorado@uvigo.gal
Área de Ordenación Académica Directora Conchi Hermida Lago 986 130 344 direc.ordenacion@uvigo.gal

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Mónica Valderrama Santomé 986 130 222 viccom@uvigo.gal
Área de Imaxe Directora Julinda Molares Cardoso 986 813 411 dirimaxe@uvigo.gal
Gabinete de Prensa  Xefa M.ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 duvi@uvigo.gal

Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Natalia Caparrini Marín 986 813 586 estudantes@uvigo.gal
Área de Emprego e Emprendemento Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.gal

Vicerreitoría de Internacionalización

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Maribel del Pozo Triviño 986 813 587 internacional@uvigo.gal
Área de Promoción da Internacionalización Director José Santiago Pozo Antonio 692 120 845 dirinternacional@uvigo.gal
Área de Plurilingüismo Director Óscar Ferreiro Vázquez 986 130 351 direc.pluriling@uvigo.gal

Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicerreitora Vicerreitora María Isabel Doval Ruiz 986 130 302 vic.benestar@uvigo.gal
Área de Equidade e Diversidade Directora Henar Quintas Salgado 986 130 261 direc.equidade@uvigo.gal

Vicerreitoría de Extensión Universitaria

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicerreitora Susana Reboreda Morillo 986 813 586 vice.extension@uvigo.gal

Vicerreitoría do Campus de Ourense

POSTO CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitor Javier Rodríguez Rajo 988 387 300 vicou@uvigo.gal
Campus Auga Director Roberto Ignacio Fernández López 988 368 790 direccion.campusauga@uvigo.gal
Área de Coordinación Directora Mónica Villanueva Villar 988 368 714 dircampusou@uvigo.gal
CITI Director Ricardo Javier Bendaña Jácome 667 648 534 dir.citi@uvigo.gal

Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Vicerreitora Eva María Lantarón Caeiro 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal 
Área do Campus de Especialización Crea Directora Ana Belén Fernández Souto 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal 
Área adxunta á vicerreitora  Director Luis Torres Vázquez 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal 

Secretaría Xeral

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Secretaria xeral María José Bravo Bosch 986 813 614 sxeral@uvigo.gal

Centros adscritos

CENTRO CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Escola Universitaria de Enfermaría de Povisa Delegado Raúl Iglesias Blanco   rib@uvigo.gal
Escola Universitaria de Enfermaría de Meixoeiro Delegado Ángel Eduardo Pérez Diz   angel.p.diz@uvigo.gal
Escola Universitaria de Enfermaría de Ourense Delegada María Concepción Pérez Lamela   conchipl@uvigo.gal
Escola Universitaria de Enfermaría de Pontevedra Delegado Rafael Durán Barbosa   rduran@uvigo.gal
Escola Universitaria de Maxisterio "María Sedes Sapientiae" Delegada Margarita Rosa Pino Juste   mpino@uvigo.gal
Centro Universitario da Defensa Delegada Aida Badaoui Fernández   aida@uvigo.gal
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) Delegado Fidel Castro Rodríguez   fcastro@uvigo.gal

Xerencia

ÁREA CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xerenta Yolanda Lesmes Romero, ​​​​​​ 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Recursos Humanos Vicexerente de  Ángel Nieto Rodríguez 986 813 408 vicexerencia.rrhh@uvigo.gal
Economía e Asuntos  Xerais Vicexerenta  Carmela Sánchez Barreiro 986 818 607 vicexerencia.economica@uvigo.gal
Investigación Vicexerente Anxo Moreira González 986 812 052 vicexerencia.investigacion@uvigo.gal
Coordinación Académica Vicexerenta Cristina Gallego Méndez 986 130 328 vicexerencia.academica@uvigo.gal
Área para a Implantación, Desenvolvemento e Consolidación do Proxecto SIGMA Director Carlos Cuervo Martínez   ccuervo@uvigo.gal
Área dos Fondos do MRR Directora María Luz Barbosa Pérez 986 130 348 vicexerencia.mrr@uvigo.gal