Comisión de planificación e asuntos económicos

 • José Luís Míguez Tabarés
  Membro nato. Vicerreitor de Economía e Sostibilidade
 • Raquel Souto García
  Membro nato. Xerente
 • Miguel Cuevas Alonso
  PDI
 • Carlos Antonio Ferro Souto
  PDI
 • Alma María Gómez Rodríguez
  PDI
 • Pedro González Santamaría
  PDI
 • M.a Isela Lavilla Beltrán
  PDI
 • Iago Padilha Gómez
  Estudantado
 • Xoán Cebro Rodríguez
  Estudantado
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • José Bienvenido Díez Ferrer
  Organizacións sindicais
 • Luis Pérez Gómez
  Organizacións sindicais