Normativa en exposición e debate

A continuación amósasen as normativas que se atopan en exposición e debate co período aberto para facer achegas e alegacións no prazo estipulado; tamén se recollen aquelas normativas co prazo de exposición finalizado:
  

Normativa da Universidade de Vigo para a contratación de traballos de carácter científico, técnico, humanístico e calquera outra actividade de transferencia realizada ao abeiro do artigo 60 da LOSU e da Lei da ciencia, tecnoloxía e innovación

Normativa para a xestión de recursos liberados dispoñibles nos proxectos de investigación

Protocolo para o desenvolvemento do programa de accións estratéxicas para grupos de investigación da Universidade de Vigo

Modificación do regulamento de mobilidade internacional

Modificación do regulamento de estudos de doutoramento

Guía de boas prácticas na docencia universitaria

Memoria de investigación do Instituto de investigación LINGUA

Modificación do Regulamento de prácticas académicas externas do estudantado da Universidade de Vigo

Normativa de recoñecemento de dobres titulacións universitarias internacionais

Normativa sobre programas académicos con percorridos sucesivos no ámbito da Enxeñaría e da Arquitectura

Normas de convivencia da Universidade de Vigo

Código ético da Universidade de Vigo

Proposta de modificación da Normativa de permanencia e progreso nas titulacións oficiais de grao e de mestrado

Memoria de creación do Instituto Universitario de Investigación, Xustiza e Xénero

Título IX “Da avaliación por compensación" do Regulamento sobre a avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado

Proposta de creación do Instituto de Agroecoloxía e Alimentación


Regulamento sobre a avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado

  • Texto
    Envío de alegacións a través do seguinte formulario
    Ata o 30 de setembro de 2022

 

Proposta de creación do Instituto de Física e Tecnoloxía Aeroespacial (IFTA)

Regulamento de creación e de xestión dos institutos de investigación da Universidade de Vigo

 Todas as propostas de verificación e de modificación de títulos de grao, mestrado e doutoramento, unha vez aprobadas polas xuntas de centro, quedan expostas publicamente á comunidade universitaria na web.

A publicación das propostas comunicaráselle á comunidade universitaria a través dos avisos, das listaxes de correo e das redes sociais institucionais. O prazo para presentar alegacións será de 15 días naturais.
 

Ver as propostas