Proxectos internacionais

Proxectos internacionais educativos

Un dos obxectivos da Universidade de Vigo, dentro da súa política de internacionalización, é apoiar activamente a participación da comunidade universitaria en proxectos internacionais de innovación educativa, a cooperación internacional, o intercambio de boas prácticas, a construción de capacidades ou o asociacionismo estratéxico, especialmente no marco das convocatorias publicadas pola Unión Europea e pola EACEA, pola AECID ou a Xunta de Galicia.
 

Proxectos internacionais educativos

 

Proxectos internacionais de investigación

A Universidade de Vigo participa de xeito activo en proxectos de investigación de ámbito internacional. Toda a información sobre os programas, as convocatorias e outras iniciativas está dispoñible aquí

 

Máis información:

Oficina de Relacións Internacionais
Edificio Miralles
+34 986 813 954
ori1@uvigo.es