Asesoramento e apoio á investigación

Researcher working in a laboratory

 

 

Internet, enderezo electrónico e servizos

 

Tras o procedemento de inscrición ou aceptación, xérase un enderezo electrónico (nome de usuario) asociada ao teu perfil de investigador e envíaseche antes da túa chegada. Este correo remata en @uvigo.gal e será o teu enderezo electrónico oficial para os contactos da Universidade e permitirache identificar e acceder a diversos sistemas de información e servizos dispoñibles para os membros da comunidade universitaria, como a rede sen fíos Eduroam.

Obtén máis información sobre como configurar o teu enderezo electrónico aquí.
 

Sempre que teñas unha dirección de correo electrónico da Universidade de Vigo, poderás acceder á nosa rede sen fíos en todos os campus. A nosa universidade forma parte da rede sen fíos Eduroam, que pode ser utilizada polo persoal investigador como un servizo de acceso sen fíos seguro e mundial para a comunidade internacional de investigación e educación.

Podes conectarte ao campus na seguinte ligazón:

Rede sen fíos do campus

- Máis información: FAQ

A Secretaría virtual é a porta de entrada ós servizos dixitais da Universidade de Vigo. Permíteche realizar algúns trámites académicos e administrativos en liña e ter acceso a aplicacións e utilidades adicionais. Unha vez que teñas o teu usuario e contrasinal da universidade poderás acceder a contidos personalizados no teu dispositivo, así como recibir as últimas novas da comunidade.


O Servizo TIC pode axudarche a utilizar os trámites electrónicos, as conexións Wifi e VPN, as descargas de software, etc. 

Ir á Secretaría

 

Servizos informáticos

Necesitas axuda?

ATIC
Servizo de axuda ás TIC
+34 986 812 668 | saum@uvigo.gal
De luns a venres, de 8:30 a 20:30 h

 

A través da Sede electrónica, calquera cidadán ou membro da comunidade universitaria pode realizar trámites e presentar documentación no rexistro da Universidade de Vigo de forma telemática. Trátase dunha nova forma de ofrecer atención aos cidadáns, que poden gozar do rexistro electrónico as 24 horas do día, os 365 días do ano, de forma máis fácil, rápida e segura.

Requírese un certificado de firma dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Consulta aquí como conseguilo.

Sede electrónica https://sede.uvigo.gal/

+34 986 130 297 | sede@uvigo.gal

 

 


Ética na investigación

Responsabilidade e actitude profesional

Como membro do persoal da  Universidade de Vigo espérase que conduzas todos os aspectos da túa vida académica con integridade e de maneira profesional. O persoal investigador debe de adherirse ás prácticas éticas recoñecidas e aos principios éticos fundamentais apropiados á(s) súa(s) disciplina(s), así como ás normas de boas prácticas en investigación documentadas nos diferentes Códigos Éticos nacionais, sectoriais ou institucionais.
 

Comisión de ética

Se tes preguntas sobre os aspectos éticos do teu traballo de investigación, convidámoste a poñerte en contacto co Comité de ética da Universidade de Vigo. Podemos axudarche cunha avaliación ética consultiva do proxecto no que respecta aos recursos, a relación e a información dos participantes na investigación, e a recollida, o procesamento, a publicación e o arquivo dos datos.
 

Boas prácticas en investigación 

A Universidade de Vigo describe prácticas e recomendacións que foron establecidas por expertos ou tomadas como referencia de boas prácticas e que son xeralmente aceptadas polos membros do persoal académico e investigador da universidade. 

Unha explicación completa da responsabilidade e actitude profesional en Investigación, incluíndo información sobre o enfoque da Universidade de Vigo sobre o plaxio, está dispoñible na seguinte ligazón.

 

Contacto para aspectos éticos
Vicerreitoría de Investigación
+34 986 813 597 | vicinv@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 


Protección de datos

A  Universidade de Vigo é responsable de que todo o tratamento de datos persoais que se realice dentro das súas actividades sexa correcto e siga o Regulamento de Protección de Datos (DFS) (Regulamento Xeral de Protección de Datos,  (RXPD): Regulamento UE 2016/697 do Parlamento Europeo e do Consello) e as leis nacionais.

Designouse un defensor dos datos persoais para organizar o traballo co RXPD.

 

Defensora do DP
Facultade de Dereito
+34 988 368 834 | dpd@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h


 


Propiedade industrial e intelectual

A propiedade industrial e intelectual relacionada cos resultados das actividades de investigación, así como a documentación e o material dixital, biolóxico, químico ou de calquera outro tipo resultante destas actividades, pertence á Universidade de Vigo, excepto cando estas actividades fosen subcontratadas a terceiros.

 

Oficina de I+D
+34 986 812 236 | otri@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 


Transferencia de coñecemento

Difusión e explotación dos resultados das investigacións

A Universidade de Vigo ten entre os seus obxectivos promover o benestar e o progreso da sociedade, contribuíndo coas súas capacidades e recursos ao avance do coñecemento, o desenvolvemento social, o crecemento económico e a creación de emprego. A universidade promove a investigación, a transferencia e a innovación, aliñándoas cos retos da sociedade e as necesidades do tecido produtivo. As capacidades dos noso persoal investigador deben poñerse ao servizo da sociedade a través, entre outras accións, da colaboración coas empresas no ámbito da transferencia do coñecemento e a innovación.

A misión da Oficina de I+D+i é realizar traballos de transferencia de capacidades e resultados de I+D+i á contorna socioeconómica para o persoal docente e investigador (PDI), as empresas e outras entidades externas.

 

Oficina de I+D
+34 986 812 236 | otri@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 


Ciencia aberta e acceso aberto

A  Universidade de Vigo está comprometida coa promoción da difusión da docencia e a investigación no contexto da sociedade da información e as posibilidades da publicación electrónica. Estableceuse unha política de acceso aberto para asegurar a máis ampla difusión dos resultados da investigación.

 

Ciencia aberta
Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
+34 986 813 597 | vicinv@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

Acceso aberto 
Biblioteca Universitaria. Área de Repositorio Institucional
+34 986 813 821 | investigo@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 


Comunicación científica

Unidade de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i)
xestionucc1@uvigo.gal | +34 986 130 118

 


Servizos e recursos de investigación

Como investigador/a, podes acceder a unha ampla variedade de instalacións, incluíndo infraestruturas e equipos de gran tamaño que ofrecen servizos técnicos especializados, que están dispoñibles na  Universidade de Vigo e a súa contorna, a nivel local e rexional. Os laboratorios e servizos de apoio que ofrece a universidade están estruturados para axudar aos sectores na súa investigación, innovación e transferencia de coñecemento. 

Na seguinte ligazón atoparás información sobre a base de datos e o mapa de equipamentos e servizos científico-técnicos: 

Vicerreitoría de Investigación
+34 986 813 597| vicinv@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Con 11 grandes bibliotecas repartidas polos campus e varias bibliotecas departamentais, a Universidade Vigo garánteche unha contorna de traballo cómoda e sempre atoparás todo o que precises. Os servizos da biblioteca son amplos e abarcan cursos de formación, acceso a prestixiosas revistas e bases de datos internacionais, exposicións, bibliografía e ferramentas de investigación, e servizos personalizados para persoas con discapacidades.

A información e o apoio están dispoñibles en persoa nos nosos mostradores de axuda, ou electronicamente en liña.

Saber máis

Biblioteca Universitaria
+34 986 813 597 | vicinv@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

A Oficina de Proxectos Internacionais (OPI) encárgase da carga administrativa, financeira e organizativa relacionada cos proxectos de investigación internacionais, garantindo que podas dedicar o teu tempo exclusivamente á realización de actividades de investigación. Os servizos dispoñibles inclúen información sobre convocatorias de proxectos internacionais, asesoramento na preparación de propostas dentro dos programas nacionais e internacionais ou preparación de informes financeiros para os financiamentos públicos.

Saber máis

Oficina de Proxectos Internacionais
+34 986 130 287 | opi@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Os servizos de investigación apoian aos investigadores para levar a cabo os seus proxectos de investigación na Universidade de Vigo, a realizar actividades de investigación específicas ou a considerar os requisitos e obrigacións contractuais e legais mediante a entrega dos resultados requiridos (por exemplo, teses, publicacións, patentes, informes, desenvolvemento de novos produtos,  start-ups etc.) e a difusión da súa investigación (por exemplo, identificar e avaliar os resultados de I+D para a súa comercialización pola industria e entidades de todo o mundo).

Ademais, os servizos administrativos encárganse de políticas como Recursos Humanos e xestión de contratos, Salarios/Finanzas, Saúde Laboral, Igualdade e Diversidade, Condicións de Traballo ou Calidade.

Saber máis

 

Oficina de I+D (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) 
+34 986 812 236 | otri@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

Oficina de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento 
+34 986 814 085 | mcastro@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Os Servizos de Xestión Académica encárganse da xestión, organización e prestación de servizos relativos a todos os programas de grao e non grao da Universidade de Vigo. Neles pódense tramitar e resolver calquera problema relacionado coa matrícula, a inscrición, os exames, as taxas académicas, os diplomas e certificados ou as cuestións docentes. Estes servizos tamén proporcionan orientación profesional aos estudantes e ex alumnos.

Impártense cursos en liña no campus e consultas individuais para estudantes de posgrao, deseñados para axudar a mellorar o seu rendemento académico e o seu conxunto de habilidades transferibles.

Escola Internacional de Doutoramento
+34 986 813 442 | eido@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
+34 986 811 950 | posgrao@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

 

 


Normas e formularios

Selección e recrutamento

A Universidade de Vigo está comprometida cos principios OTM-R na súa política de recrutamento e selección..

Ler máis

Os investigadores da Universidade de Vigo están invitados a formar parte do perfil da nosa universidade na plataforma EURAXESS desde onde poden difundir os contratos a cargo dos seus proxectos. O noso obxectivo é garantir a contratación do mellor candidato para un determinado posto de traballo mediante un proceso de selección aberto, transparente e baseado nos méritos.

Inscríbete en EURAXESS

consultapdi@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h


Compras

A xestión das compras realízase de forma centralizada a través dunha aplicación específica de pedidos.

Unidades de apoio á investigación
De luns a venres, de 9 a 14 h.

 

Centros de apoio á investigación

Servizos centrais de investigación

A función do CACTI é a adquisición, xestión e uso centralizado de grandes equipos científicos para dar soporte científico e tecnolóxico aos membros da comunidade universitaria.

@LIMS é unha plataforma web para a solicitude e seguimento dos servizos ofrecidos polo CACTI.

Máis informaición

dircai@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h.


Estación Científica Mariña de Toralla

A ECIMAT ofrece instalacións de vangarda fronte ao mar e servizos científicos/técnicos especializados a calquera entidade pública ou privada interesada na investigación mariña. ECIMAT é un elemento clave na estratexia de internacionalización do Centro de Investigación Mariña-CIM, participando en numerosas iniciativas internacionais. 


Centro de Investigación, transferencia e innovación

O CITI, situado no campus de Ourense, busca promover o desenvolvemento da I+D+i nas empresas, a través da creación de espazos colaborativos para favorecer e transferir o coñecemento da universidade ao marco empresarial mediante proxectos conxuntos de I+D+i, relacionados co ámbito da agroalimentación, a biotecnoloxía, a enerxía, o medio ambiente e as tecnoloxías da información.
 

Investigo

Investigo é o repositorio institucional da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador. 
 

BIDI

BIDI é o buscador de investigadores e grupos de investigación da Universidade de Vigo.


SUXI

SUXI é a aplicación informática para a xcestión da produción científica da Universidade de Vigo. 

 

Desenvolvemento da carreira profesional

Financiamento e bolsas

A Universidade de Vigo ten o seu propio programa de bolsas de investigación.

Ler máis

xefatura.rrhh.said@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Necesidades educativas especiais e de investigación 

Para que todas as persoas podan desenvolver plenamente a súa vida universitaria, independentemente da súa nacionalidade, relixión, orientación sexual, xénero, capacidade funcional ou situación socioeconómica, cada centro da Universidade de Vigo conta con un responsable de estudantes con necesidades especiais. 

Máis información

Campus de Vigo
diversidade@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

Campus de Ourense
asc-ou@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

Campus de Ourense
asc-po@uvigo.gal
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Programa de formación permanente 

Os investigadores poderán participar como profesores ou alumnos nos programas de formación permanente da Universidade de Vigo, que son títulos non oficiais dirixidos á especialización académica, ao empredendemento, á promoción ou reciclaxe profesional e á formación cultural das persoas. 

Estas titulacións poden ser de posgrao ou de formación universitaria e abarcan diferentes áreas de coñecemento. A oferta educativa inclúe cursos de corta, media ou longa duración e poden ter requisitos de admisión para os participantes.

Toda a información sobre os programas de formación permanente, na que se inclúe a preinscripción nos cursos e que está dipoñible na seguinte web: eafp.uvigo.es

Escola Aberta de Formación Permanente
eafp@uvigo.gal
+34 986 130 302
De luns a venres, de 9 a 14 h

 

Sistema de queixas, suxerencias e felicitacións

As queixas, suxerencias e felicitacións (QSP) son mecanismos activos de participación cidadá de gran importancia para a nosa universidade.

O sistema QSP é un programa propio da nosa universidade baseado nos estándares de calidade da administración pública, nos estándares de calidade da educación superior e na lexislación e normativa estatal e autonómica.

O seu obxectivo é promover e facilitar que os usuarios dos servizos da Universidade transmitan a súa opinión tanto en forma de felicitación ou queixa, se se cumpriron ou non as súas expectativas, como as suxerencias, propoñendo accións para mellorar a prestación dos servizos. Esta valiosa información permite mellorar os procesos internos que conducen á prestación dos servizos públicos.