DUVI

Diario da Universidade de Vigo

O docente Carlos Garrido publica 'Traduçom comentada de textos didáticos e divulgadores'

Un perfil esencial da tradución comunicativa de textos didácticos e divulgativos

Editado polo Servizo de Publicacións da UVigo, na categoría de Manuais

Etiquetas
  • Estudantes
  • Medios
  • PDI
  • Público externo
  • Vigo
  • Investigación
  • Publicacións
  • Investigación
Mª del Carmen Echevarría Figueroa DUVI 24/04/2024

Logo de máis de dúas décadas dedicado á docencia de disciplinas de tradución técnico-científica e de tradución xeral de inglés e de alemán ao galego, o docente e investigador do Departamento de Tradución e Lingüística da UVigo Carlos Garrido publica unha obra que, nas súas palabras, “proporciona recursos e orientaçons para os leitores adquirirem competência e para aperfeiçoarem destrezas na traduçom de textos pragmáticos (nom literários), e em particular, de textos de cariz didático ou divulgador”. Traduçom comentada de textos didáticos e divulgadores. Un modelo orientativo para o tradutor em formaçom, editado polo Servizo de Publicacións, na categoría de Manuais, constitúese, así mesmo, segundo o seu autor, nunha guía eficaz para organizar descricións analíticas das traducións de textos pragmáticos, “o que se revela de utilidade para os alunos de Traduçom, que devem realizar traduçons comentadas, e para os respetivos docentes, que devem avaliar a qualidade das traduçons”, detalla Carlos Garrido.

Precisamente, o alumnado e profesorado do Grao en Tradución e Interpretación, así como de mestrados e programas de doutoramento afíns, así como persoas interesadas na tradución de textos didácticos e divulgativos son os destinatarios desta publicación, que traza o perfil esencial da tradución comunicativa e que expón e desenvolve as liñas mestras dun modelo de comentario analítico-descritivo a tradución comunicativa destes tipo de textos.

Unha obra novidosa no seu ámbito que tamén presta atención á calidade do galego 

Traduçom comentada de textos didáticos e divulgadores. Un modelo orientativo para o tradutor em formaçom é unha obra  que segundo Carlos Garrido, “vem a preencher umha lacuna no campo da didática da Traduçom, porque, que me conste, este é o primeiro manual que ensina a traduzir com base em traduçons realizadas, e pormenorizadamente comentadas, polo autor”, explica o docente e investigador da UVigo.

O autor do volume incide en que a orixinalidade da súa obra reside en que nel se recorren ás chamadas modificacións substanciais da tradución comunicativa para, por unha banda sistematizar as intervencións do tradutor, que garanten a calidade da tradución dos textos didácticos e divulgativos e, pola outra, “para para estruturarmos umha descriçom analítica de tais traduçons. Além disso, esta obra, que trabalha com textos de partida escritos em inglês e em alemám, utiliza o galego-português como língua da traduçom, polo que também presta atençom à qualidade do galego empregado na produçom do texto de chegada”.

Tras introducir os lectores nos conceptos de tradución comunicativa e de modificación substancial, ofrece a tradución en galego, e para un público preferentemente galego, realizada con fins docentes polo autor, de dous textos didáctico-divulgadores, ben como, a seguir a cada tradución, analiza e describe de xeito pormenorizado, nas súas diversas categorías, todas as modificacións substanciais aí efectuadas polo tradutor. “Para a obra ganhar em valor didático, um dos textos de partida com que se trabalha, um artigo enciclopédico sobre a pesca comercial, está redigido em inglês, e o outro, um artigo divulgador dos campos da zoologia e da ecologia, em alemám”, detalla Garrido.