Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como Rebiun, o CISUG (antes Consorcio Bugalicia), Dialnet e UNICi2.

 

AVISO IMPORTANTE (14 mayo 2021)

De acordo coas ordes da Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, a limitación da capacidade máxima das bibliotecas corresponde ao 50% dos postos de estudo.  

Cómpre lembrar que para as persoas alleas à comunidade universitaria, e consonte o establecido nas Instrucións de reapertura das salas de estudo das bibliotecas da Universidade de Vigo, para acceder ás bibliotecas é necesario ter un carné de usuario/a externo/a da Biblioteca Universitaria en vigor. Doutra banda, coa finalidade de artellar a prioridade de uso dos postos de estudo polos membros da Universidade de Vigo, o seu uso polos usuarios/as externos/as supedítase a que cando a metade dos postos que ofrece unha biblioteca estean ocupados (ou en situación de "non dispoñibles"), poderase restrinxir o acceso aos usuarios/as externos/as.

A información sobre os horarios e as capacidades máximas permitidas en cada biblioteca pode consultarse no apartado "As bibliotecas" da nosa web. Podes ver aquí que postos quedan libres na túa biblioteca (selecciona a biblioteca e pulsa o botón "enviar").

 

Horario ao público

 • Biblioteca central de Vigo, de 8:30 a 21:00 h. 
 • Biblioteca central de Ourense, de 8:30 a 21:00 h.
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 8:30 a 21:00 h.
 • Biblioteca de Belas Artes, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Industriais-Minas, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Telecomunicación, de 8:30 a 20:45 h.
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 8:30 a 21:00 h.

* Durante estes horarios de fin de semana as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como consulta de materiais bibliográficos de libre acceso, préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 

 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF]326.32 KB Normativa de préstamo [PDF]72.73 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais