Universidade de Vigo

Novas
Novas
A UVigo renova a súa oferta no ámbito das Humanidades cun Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española único no sistema universitario español 

A vicedecana María Seijas Montero; o decano José Montero Reguera e o secretario, Miguel Cuevas Alonso 

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada