Mejora tu formación

A formación configúrase como un instrumento fundamental nunha organización que considera como vectores básicos da súa actuación a responsabilidade social, a orientación ás persoas usuarias, a mellora do clima laboral e, dun xeito específico, a oferta de oportunidades concretas e reais de desenvolvemento profesional do seu persoal.

 

Convocatorias 2024

Documentación

Reglamento de formación [PDF]130.55 KB Formulario de propuestas formativas [DOC]40.5 KB Solicitud de formación externa [PDF]502.7 KB Anexo II: Informe favorable asistencia a cursos en horario laboral [DOC]196.5 KB Solicitud de inclusión base de datos profesorado para cursos de formación del PAS en la UVigo [PDF] 21.24 KB

Si necesitas ampliar información sobre formación podes contactar en formacionpas@uvigo.gal