Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de conocimiento

Área de Artes e Humanidades

Centro al que se adscribe

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación del título

María del Carmen Cabeza Pereiro

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Paula Isabel Marques Martins Baptista Querido

   Nome: O ensino da gramática e as falsas verdades gramaticais nos manuais de PLE adoptados en Galicia - unha experiencia no EPE
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Alberto Álvarez Lugrís

  • Celia Fernández Vasco

   Nome: Diccionario, formación e información. Deseño dun recurso lexicográfico escolar para o século XXI
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Antonio Rifón Sánchez, Susana Rodríguez Barcia

  • Marta Díaz Ferro

   Nome: Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Xoan Paulo Rodríguez Yáñez

  • Fernando Groba Bouza

   Nome: O LÉXICO DA HIPOLOXÍA NO GALEGO ORAL
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Alexandre Rodríguez Guerra, Patricia Fernández de Trocóniz Revuelta

  • Eva Freijeiro Ocampo

   Nome: Lingua de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construción masiva
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero, , , Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade

  • Mário Rui Domingues Ferreira da Cruz

   Nome: A heteroxeneidade lingüística de América Latina e reinvestimento didáctico no campo da pedagoxía dos discursos: a aprendizaxe da lingua e variedades culturais do español de América Latina no ensino de español como lingua estranxeira a través de textos li
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Joaquín Sueiro Justel

  • Gervásio Absolone Chambo

   Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Ana Paula da Fonseca Lopes

   Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Cabeza Pereiro

  • Daniel Pinto Pajares

   Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Susana Rodríguez Barcia

  • Ana Varela Suárez

   Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Marta Peláez Torres

   Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero

  Descrición

  O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
  As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
  • A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
  • A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
  • A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
  • A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
  Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
  Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 7

  • Lexicografía/ dicionarios
  • Terminoloxía
  • Neoloxía
  • Onomástica e Toponimia
  • Lexicografía histórica
  • Fraseoloxía e paremioloxía
  • Historiografía lexicográfica
  • Semántica
  • Sintaxe
  • Morfoloxía
  • Lexicoloxía
  • Fonoloxía
  • Lingüística de corpus
  • Aprendizaxe de linguas
  • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
  • Tecnoloxías da linguaxe
  • Historiografía lingüística
  • Análise do discurso
  • Sociolingüística
  • Bilingïsmo e multilingüismo
  • Prágmatica
  • Tradicións discursivas cotiás
  • Gramática histórica
  • Lexicoloxía histórica
  • Edición textual
  • Lingua literaria
  • Dialectoloxía

  Aplicacións da Psicolingüística

  Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

  Modelos e Métodos na Lingüística Actual

  Lingüística Aplicada

  Lingüística de Corpus

  Tecnoloxías Lingüísticas

  Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

  Terminoloxía e Terminografía

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Temas de lingüística contrastiva

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.