Inés Celia Iglesias Canle

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720321 Sistema xudicial español e proceso civil OB 80
O03M110V11 M110112 Práctica extraxudicial OB 1
O03M110V11 M110113 Práctica Civil I OB 2
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720321 Sistema xudicial español e proceso civil OB 100
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 28
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 113
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 2
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 125
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 3
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 111
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 125
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 73
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 0.0
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 116
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 24
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 0.0
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 184
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 148
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0

  Tutorías presenciales concertadas

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

  2022/2023

  A nova Ley de Axuizamento Criminal e o cambio no Estatuto do Ministerio Fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A protección do menor en casos de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  As costas procesuais na xurisdicción contencioso-administrativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Posición xurídica do propietario dun inmoble ante a súa ocupación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A protección de menores en casos de violencia de xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A dixitalización da administración de xustiza. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xuicio de desafiuzamento e a ocupación ilegal de vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Investigación e proba dos delitos contra a liberdade sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A mediación civil e a avogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  A tutela xurisdiccional das vítimas de violencia de xénero. Aspectos procesais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Violencia de xénero e violencia sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Constitución de Propiedade Horizontal ao exercer unha acción de división de cousa común. Suposicións e Requisitos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  A proba testifical no proceso civil: a tacha de testemuñas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A mediación familiar en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aspectos xurídico-procesais do principio de igualdade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  A problemática da violencia de xénero e o sea tratamento nos medios de comunicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A mediación familiar en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A mediación en asuntos civiles e mercantiles en España e en Italia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Proba de ADN no Proceso Penal Español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A detención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'A mediación familiar: especial referencia á mediación en violencia de xénero' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007