Jorge Feijoo Conde

Adscrito

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G382V01 G382101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 120
P52G381V01 G381101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 0.0
P52G382V01 G382105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 56
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G382V01 G382101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 168
P52G382V01 G382105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 84
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G381V01 G381101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 138
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 58
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G381V01 G381101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 62
P52G381V01 G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial FB 80
P52G381V01 G381402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación OB 82
P52G381V01 G381410 Fundamentos de topografía OB 23
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G310V01 G310521 Mineralurxia OP 6
V09M148V01 M148105 Deseño e Execución de Obras Subterráneas OP 35

  2022/2023

  Síntesis de adsorbentes para a eliminación de CO2 y CH4 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das propiedades de rocas graníticas e relación coa emanación de gas radon - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinación da velocidade electro-osmótica en materiais de construción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Construción dun equipo de tomografía eléctrica de alta resolución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Avaliación do comportamento dun morteiro acumulador de enerxía mediante a aditivación con parafina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de modelos de xestión e reflexión estratéxica a un caso empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización dun reactor electroquímico para potabilización e produción simultánea de hidróxeno a partir de auga de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Durabilidade de morteiros aditivados con PCM fronte á agresión de axentes ambientais externos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da modificación das propiedades ao incorporar materiais de cambio de fase a morteiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Obtención de hidróxeno e potabilización de auga a partir de procesos electrolíticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora das propiedades hidrófugas do uniforme da Infantaría de Mariña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Caracterización de familias de cores do código NCS a partir da parametrización das súas curvas de reflectancia e o empleo de redes neuronales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007