Patents

This content is currently not available in English

A Oficina de I+D (OTRI) é quen presta o soporte técnico no eido da protección do coñecemento

 

A titularidade das invencións desenvolvidas pola comunidade investigadora, froito da súa relación laboral coa UVigo, corresponderá á institución, conservando sempre o profesorado a consideración de inventores.

A Oficina de I+D+i presta o apoio necesario para a preparación dunha solicitude de patente e a súa posterior tramitación, así como para a busca de posibles empresas interesadas na súa explotación e licenzamento.

 

Normativa

Formularios e modelos

Propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

 

Escaparate de Resultados