Exteriores da Biblioteca Central do Campus de Vigo

Publishing Service

This content is currently not available in English

O Servizo de Publicacións ten como funcións principais a edición, difusión e intercambio do labor investigador realizado na universidade e doutras obras de interese cultural e científico

A este servizo, dependente da Vicerreitoría de Investigación, correspóndelle o desenvolvemento e realización de edicións de libros, monografías e publicacións periódicas. Unha comisión presidida polo director e formada por representantes do profesorado, do alumnado e do persoal de administración, establecerá a prioridade nas edicións e velará pola eficacia e calidade do servizo. A edición, distribución, intercambio e venda de publicacións da Universidade de Vigo correspóndelle en exclusiva a este servizo, agás que o Consello de Goberno autorice expresamente outra cousa.

Dende o ano 1993, data de fundación do Servizo de Publicacións, publicáronse máis de 380 títulos. Nestes últimos anos este servizo experimentou un desenvolvemento no número de obras publicadas.

O Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo é membro da Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

Logo Unebook Libros Universitarios


Catálogo: libros e revistas

O Servizo de Publicacións pon á disposición dos usuarios e usuarios un catálogo que contén a información completa das publicacións do servizo ordenadas polas coleccións nas que aparecen: monografías de humanidades e ciencias xurídico-sociais (banda vermella), monografías científico-tecnolóxicas (banda azul), manuais docentes (banda verde), actas de congresos (banda amarela)  Asemade, publícanse homenaxes, clásicos da ciencia, breviarios de divulgación do saber, materiais lingüísticos e volumes especiais fóra de colección,

Desde o ano 2020, dentro da nosa politica de fomento do acceso aberto gratuíto e transcorridos 18 meses desde a posta en circulación dos exemplares, as obras publicadas pasan a comunicación pública baixo a licenza Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. Desde a súa ficha, os volumes pódense consultar en acceso aberto gratuíto a través do catálogo dispoñible nesta páxina.

Revistas UVigo é a páxina web oficial do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo que aloxa as revistas que edita o servizo en formato electrónico aberto co sistema Open Journal System.
 

 

Consorcio Editorial Galego, S.A. Avda. da Estación, 25
36812 Redondela
+34 986 405 051
pedimentos@coegal.com
web
Librería Versus Rúa de Venezuela, 80
36204 Vigo
+34 986 420 223
versuslibreria@yahoo.es
Facebook
Libraría Cartabón Rúa de Urzáiz, 125
36205 Vigo
+34 986 372 883
​​​
web
Librería Mendinho Avda. de Castelao, 7
36209 Vigo
+34 986 296 702
 
 
Kathedra Librería Universitaria Rúa de Valle Inclán, 14
32004 Ourense
+34 988 224 451
info@kathedra.com
web
Librería Eixo Rúa do Cardenal Quevedo, 36
32004 Ourense
+34 988 255 983
info@libreriaeixo.com
web
Libraría Paz Rúa da Peregrina, 29
36001 Pontevedra
+34 986 860 471
info@librariapaz.gal
web
Libería Metáfora Rúa de Charino 9
36002 Pontevedra
+34 986 864 502
metafora@puentelibros.com
Facebook
Grupo Libromares Avenida del Sur, 8
Polígono La Postura
28343 Valdemoro (Madrid)
+34 913 541 671
pedidos@libromares.com
web
Pórtico Librerías, S.L. Rúa Muñoz Seca, 6
50005 Zaragoza
+34 976 350 303; +34 976 557 039
portico@porticolibrerias.es
distrib@porticolibrerias.es
web
Unebook, Libros Universitarios Librería da UNE
info@unebook.es
web
ES (Espacio UNE, Librería do BOE) Rúa Trafalgar, 27
28010 Madrid
+34 913 697 253; +34 915 996 691
pedidos@unebook.es; libreria@une.es
web
Publicacions Universitat de València Arts Gràfiques, 13, annex Geogr.
46010 Valencia
+34 963 864 115
llibreria@uv.es
web

 

 

Convocatorias do Servizo de Publicacións

A través da seguinte ligazón podes acceder ás convocatorias publicadas polo Servizo de Publicacións.

CONSULTA AS CONVOCATORIAS

 

Máis información:

Servizo de Publicacións
Edificio da Biblioteca Central 
Rúa Leonardo da Vinci, s/n
36310 Vigo
sep@uvigo.gal
+34 986 812 235