Sobre un fondo negro vese unha man estendida en sinal de chegar a acordo

Hiring and cooperating with the university

This content is currently not available in English

Existen diferentes modelos de colaboración entre empresas, organizacións e a universidade. Atopa toda a información para provedores, convenios de colaboración ou contratos de I+D

A Universidade de Vigo, a través dos nosos grupos de investigación, é peza fundamental na sociedade galega. Ademais da nosa faceta académica e formadora, somos xeradores de valor e coñecemento.

Plenamente integrada no tecido empresarial da súa contorna e sendo un elemento integrador importantísimo, a universidade medra da man doutros axentes do sistema da innovación, especialmente das empresas, e coa mirada posta no futuro.

No tocante á I+D, existen diferentes modelos de colaboración:

Máis información

 

Do mesmo xeito, a universidade precisa traballar con moi diversas empresas provedoras para o correcto desenvolvemento de todas as súas actividades.

Se así o desexan, as empresas e organizacións tamén poden colaborar coa UVigo na súa faceta formativa, a través de convenios de cooperación educativa para ofrecer, por exemplo, a posibilidade de realizar prácticas ao estudantado, tanto de grao como de máster, das diferentes especialidades.

As persoas, institucións e empresas teñen, así mesmo, a posibilidade de unirse á UVigo mediante o patrocinio e mecenado de actividades sociais ou liñas de investigación.

Nesta sección atoparás información útil para coñecer o funcionamento de todos os tipos de colaboracións e convenios.