Estudantes charlando nun corredor

Access

This content is currently not available in English

Como podo acceder á UVigo?

Poderás acceder á universidade se tes algunha titulación que che de acceso directo ou se realizaches unha proba de acceso.

Nesta sección atoparás toda a información de acceso aos graos, mestrados, doutoramentos ou ao Programa de maiores, sexa cal sexa o teu perfil.

As titulacións de grao, máster e o Programa universitario de maiores ofertan un número limitado de prazas para o alumnado de primeiro curso. Por iso antes de facer a matrícula, debes realizar unha solicitude de admisión ou preinscrición.