Previous elections

This content is currently not available in English

Segundo o acordo da Comisión Electoral, a Reitoría resolveu convocar eleccións a reitor ou reitora da Universidade de Vigo. As eleccións tiveron lugar o pasado 23 de abril de 2018.

Eleccións á Reitoría

Convocatoria de eleccións [PDF]553.69 KB Procedemento para a elección a reitor/a [PDF]60.24 KB Definición de sectores [PDF]483.67 KB Ubicación de mesas [PDF]297.94 KB

Resolucións, normas e publicacións

Proclamación provisional de candidaturas [PDF]162.09 KB Proclamación definitiva de candidaturas [PDF]158.21 KB Distribución de electores por mesas [PDF]21.28 KB Normas para o desenvolvemento da campaña electoral nas eleccións a reitorado [PDF]1.47 MB Proclamación provisional de resultados [PDF]115.66 KB