UVigo at a glance

Toda a información que atoparás nesta páxina pertence ao Portal de Transparencia da Universidade de Vigo. 

 

Nacemos no 1990 e desde entón mantivemos un constante crecemento e consolidación. Somos unha universidade de vangarda, coa excelencia como obxectivo, que está a medrar como unha referencia internacional na innovación e na investigación.

Información xeral

A Universidade de Vigo é unha institución nova e dinámica que che ofrece unha grande oferta formativa nos tres campus especializados e innovadores que a conforman.

Para máis información, consulta UVigo en cifras.

Coñece a Universidade de Vigo

 

Somos un organismo vivo, novo, de vangarda e emprendedor.

Identidade corporativa

 

Datos desagregados por sexo, idade, procedencia xeográfica, categoría etc. do PAS (persoal de administración e servizos), do PDI (persoal docente e investigador) e do persoal investigador. 

Recursos Humanos

Matriculación

Evolución histórica dos datos da matrícula en Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, mestrados, programas de doutoramento e titulacións propias.

Estudos ofertados

Clasificados por ámbito de coñecemento e campus:

Prácticas

Número de estudantes de titulacións oficiais que realizan prácticas curriculares e extracurriculares desagregado por titulación:

Prácticas curriculares e extracurriculares

Mobilidade

Indicadores dos distintos programas de intercambio existentes na Universidade, tanto para estudantado propio coma alleo de titulacións oficiais, así como intercambio do persoal de administración e servizos e o persoal docente e investigador.

Programas de mobilidade

Investigación e transparencia

Indicadores relativos á actividade de investigación realizada pola Universidade, así coma a transferencia de resultados da dita investigación, actividade de I+D+I do persoal investigador e dos grupos de investigación, repositorio da produción científica e impacto dos resultados bibliométricos.

Investigación e transparencia